Meer zicht op effecten van geneesmiddelengebruik op openkamerhoek glaucoom

Glaucoom is de verzamelnaam voor aandoeningen aan de oogzenuw die leiden tot gezichtsveldverlies. Onbehandeld leidt glaucoom tot blindheid. In de westerse wereld komt openkamerhoek glaucoom (OKG) het meeste voor. Risicofactoren voor het ontstaan van OKG zijn een verhoogde oogdruk en het gebruik van bepaalde medicijnen. Promovendus Michael Marcus onderzocht hoe het gebruik van geneesmiddelen, zoals ontstekingsremmende corticosteroïden, anti-trombosemiddelen en cholesterolverlagende statines, samenhangt met het risico op OKG.

Marcus analyseerde de gegevens van 3939 deelnemers van 55 jaar en ouder aan het Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. Hij stelt vast dat het langdurig gebruik van cholesterolverlagende statines samenhangt met een verlaagd risico op OKG. Het effect is onafhankelijk van de oogdruk. Deze bevindingen bevestigen de resultaten uit eerdere studies.

Van corticosteroïden is bekend dat ze een aanzienlijke stijging van de oogdruk kunnen veroorzaken en als gevold daarvan glaucoom. Marcus vond geen verband tussen het gebruik van corticosteroïden en het vóórkomen van OKG. Voor het eerst is gekeken naar een verband tussen het gebruik van anti-trombosemiddelen en de ontwikkeling van OKG. Marcus vond geen gunstig effect van deze middelen. Tot slot heeft Marcus gevonden dat mensen met bijziendheid een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van glaucoom. Dit effect was zelfs al bij een lage myopie (bijziendheid tot -3 dioptrie) waarneembaar.

Michael Marcus (Liberia, 1979) studeerde epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij voerde zijn onderzoek uit bij de afdeling Oogheelkunde van het UMCG en bij de Onderzoeksschool BCN. Zijn onderzoek werd gefinancierd door Stichting Lijf en Leven, MD Fonds, Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen, Stichting Oogfonds Nederland, Blindenpenning, Blindenhulp, Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid, Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Swart van Essen, Stichting Winckel-Sweep, Henkes Stichting, Professor Mulder Stichting, Stichting Nederlands Oogheelkundig Onderzoek, Laméris Ootech BV, Medical Workshop, Topcon Europe BV, allen in Nederland, en Heidelberg Engineering in Duitsland.

Promotie
Promovendus: dhr. M.W. Marcus
Proefschrift: Systemic medications and other risk factors of open-angle glaucoma
Promotor(s): prof.dr. J.M.M. Hooymans, prof.dr. J.R. Vingerling
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 29 februari 2012, 14.30 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie