Meer zicht op bijwerkingen geneesmiddelen

Op donderdag 31 mei 2012 lanceerde de European Medicines Agency (EMA) de nieuwe website www.adrreports.eu met rapportages over mogelijke bijwerkingen (adverse drug reactions).

De lancering is een belangrijke stap naar meer transparantie voor de patiënt, arts en apotheker. Vooralsnog is de informatie beschikbaar in het Engels. Naar verwachting komt er eind juni 2012 ook een Nederlandstalige versie van de website beschikbaar.

Op dit moment bevat de site rapportages over 650 Europees geregistreerde geneesmiddelen en werkzame stoffen. De mogelijke bijwerkingen kunnen gesorteerd worden per type, leeftijd en sekse. Belangrijk om te weten is dat het gaat om een mogelijke bijwerking. Het feit dat een deze bij een geneesmiddel of werkzame stof gemeld wordt, wil niet zeggen dat de bijwerking hier ook daadwerkelijk door veroorzaakt is.

De input voor de rapportages wordt geleverd door handelsvergunninghouders en door de nationale autoriteiten. In Nederland is dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Meldingen, gerapporteerd aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, zijn in de databank opgenomen.

De lancering van www.adrreports.eu maakt onderdeel uit van de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van transparantie en geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie). Nieuwe wetgeving op het gebied van farmacovigilantie wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2012 en bevordert de volksgezondheid door de uitvoering van farmacovigilantie verder te verbeteren, de Europese burger meer te betrekken en beter van informatie te voorzien.

Plaats een reactie