Meer weten over de ziel?

Waar zit ons bewustzijn? Voor Descartes is ons bewustzijn te vinden in een immateriële ziel. In de moderne philosophy of mind gaat het juist om materiële processen in ons brein. Filosofen van de Radboud Universiteit Nijmegen, Cees Leijenhorst en Marc Slors, nemen deze tegenstelling als uitgangspunt van dit dubbelcollege.

Dubbelcollege: Maandag 16 april 2012, 20.00 – 21.30 uur, Collegezalencomplex Radboud Universiteti Nijmegen, Mercatorpad 1.

Vanuit het denken van Descartes gaat Cees Leijenhorst, universitair hoofddocent Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, steeds verder terug in de geschiedenis naar vroegere denkers over de menselijke ziel.

Marc Slors, hoogleraar Cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaat juist vanuit Descartes naar het hedendaagse materialistische denken over de ziel.

Verrassend genoeg blijkt het denken over de ziel van Aristoteles zeer opvallende gelijkenissen te vertonen met recente theorieën in de filosofie en de cognitieve neurowetenschappen. Meer weten over de ziel? Kom naar dit dubbelcollege in de Maand van de Filosofie.

Deelname € 9,50 | medewerkers en alumnipashouders RU € 7,- | studenten gratis

Dit is een dubbelcollege van het Soeterbeeck Programma en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Plaats een reactie