Meer voorlichting werkt bij zeer angstige mensen juist averechts

Promovendus Glenn Leckie deed onderzoek naar risicogedrag voor het geïnfecteerd raken met HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Hij bestudeerde hiervoor de gegevens van bevolkingsonderzoek in Suriname. Leckie keek ook naar de invloed van angst op het screenen op HPV door middel van een uitstrijkje. Hij loochenstraft het idee dat hoe meer je voorlicht hoe beter het is: het blijkt namelijk dat meer voorlichting bij zeer angstige mensen juist averechts werkt.

In Latijns-Amerika en het Caribische gebied is het risico om baarmoederhalskanker te krijgen ongeveer zes keer groter dan in West-Europa. In deze regio komt het voor bij 30 of meer vrouwen op de 100.000. Het gemiddelde sterftecijfer als gevolg van baarmoederhalskanker is in Latijns Amerika en het Caribische gebied ongeveer 5 op de 100.000.

Uit Leckie’s onderzoek blijkt dat de volgende vrouwen het meeste risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker op latere leeftijd: vrouwen die vroeg starten met de seksuele omgang, met name onder de 12 jaar; vrouwen met een groot aantal zwangerschappen; vrouwen die op jonge leeftijd zwanger zijn geraakt, met name onder de 14 jaar en vrouwen met een lagere opleiding.

Met betrekking tot angst voor de screening, werd door Leckie geen relatie aangetroffen met opleidingsniveau. Hoge angstintensiteit voor het onderzoek kan zowel bij hoger als lager opgeleide vrouwen leiden tot het vermijden van de screening naar baarmoederhalskanker. Veel vrouwen die niet mee hadden gedaan aan het baarmoederhalskankeronderzoek rapporteerden een hoge angstintensiteit.

Glenn Leckie (Paramaribo, 1951) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij bij het ministerie van gezondheid in Suriname en de Stichting Lobi Suriname. Sinds 1982 is hij directeur van deze stichting, bureau voor verantwoord ouderschap en seksuele voorlichting (www.lobisuriname.org).

Promotie:

– Datum: 24 juni 2010
– Promotie: dhr. I.G. Leckie, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Cervical cancer, proxies for HPV exposure, screening scare and use of proximal and distal defense behaviors in fear buffering
– Promotor(s): prof.dr. A. Dijkstra, prof.dr. A.P. Buunk, prof.dr. H.E. Lamur
– Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Plaats een reactie