Meer vertrouwen in netter geklede huiarts

0
653

Patiënten hebben meer vertrouwen in een netter geklede huisarts dan in een huisarts in vrijetijdskleding. Huisartsen en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen publiceerden hierover in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De kledingstijl van de huisarts is van invloed op het vertrouwen dat patiënten op het eerste gezicht hebben bij het zien van de huisarts. In het eerste contact kunnen huisartsen met hun kleding invloed uitoefenen op het vertrouwen dat patiënten in hen stellen. IJdelheid lijkt dus functioneel te zijn.

Patiënten hebben doorgaans het minst vertrouwen in een huisarts in vrijetijdskleding. Een zakelijk of semiformeel geklede huisarts is het meest vertrouwenwekkend. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt in vier verschillende kledingstijlen: zakelijk, formeel, semiformeel en vrijetijdskleding.

De kledingsstijl van de mannelijke huisarts (zowel de oudere als de jongere mannelijke huisarts) en van de jongere vrouwelijke huisarts had significant invloed op het in hen gestelde vertrouwen. De kledingstijl van de oudere vrouwelijke huisarts leverde geen verschillen op.

Kledingstijl
Een goede arts-patiënt-relatie, waarbij de patiënt vertrouwen stelt in de arts, vormt de basis voor patiëntenzorg. De eerste indruk die de arts maakt op de patiënt is daarbij zeer belangrijk. De patiënt vormt deze op basis van verbale en non-verbale communicatie, uiterlijke verzorging en kleding van de arts.

Witte jas
De witte jas vormt een belangrijk onderdeel van het uiterlijk en was lange tijd het symbool van de dokter. De witte jas lijkt ook van invloed op het vertrouwen van de patiënt in de dokter. De lang bestaande veronderstelling dat de witte jas bescherming biedt tegen infecties, blijkt niet juist te zijn. Nog slechts een enkele huisarts draagt een witte jas. Ook psychiaters en kinderartsen dragen nagenoeg geen witte jas meer.

Fotobijschrift

A Oudere mannelijke huisarts
B Oudere vrouwelijke huisarts
C Jongere mannelijke huisarts
D Jongere vrouwelijke huisarts

1 Zakelijke kleding
2 Formele kleding
3 Semiformele kleding
4 Vrijetijdskleding

Vorig artikelSingles zoeken voor liefde in de sombere winterdagen
Volgend artikelVaste apotheek voor avond- en weekenddiensten in Amsterdam-Noord
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.