Meer slachtoffers verwacht door onveilig barbecueën

Uit de preventiemonitor van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat het aantal mensen dat de barbecue met spiritus, benzine of brandgel aansteekt stijgt. Dat is zorgelijk. Tot juni zijn er al bijna 50 mensen met ernstige brandwonden in de brandwondencentra opgenomen na een ongeval met brandbare vloeistoffen. Dit aantal zal zeer waarschijnlijk toenemen en dat is niet alleen te wijten aan het mooie weer.

Brandweerman Cor demonstreert wat er gebeurt als je spiritus op een smeulende barbecue gooit

De Nederlandse Brandwonden Stichting onderzocht het gedrag van barbecueënd Nederland. Nederlanders vallen terug naar onveilig barbecuegedrag. Niet alleen wordt de barbecue verkeerd aangestoken, maar ook het nonchalante gedrag neemt toe. Waar in 2008 nog 3 op de 4 Nederlanders afspraken maakte over veilig barbecueën, waren dat er in 2010 nog maar 2 op de 5. Choquerend is dat slechts 1 op de 4 afspraken maakt over het aansteken en slechts de helft maakt afspraken over veiligheid van de kinderen. En juist deze laatste groep is erg kwetsbaar. Want kinderen tussen 0 en 14 jaar lopen vaker brandwonden op tijdens het barbecueën dan oudere mensen.

Met de vandaag gestarte campagne ‘Nieuwe vlam? Doe het veilig!’ hamert de Nederlandse Brandwonden Stichting op één afspraak: Barbecue aansteken? GEEN spiritus of brandgel, maar ALLEEN aanmaakblokjes gebruiken! Op die manier probeert de stichting te voorkomen dat er dit jaar nog méér slachtoffers door onveilig barbecueën vallen. Want brandwonden die worden veroorzaakt door barbecue-ongelukken zijn doorgaans zeer ernstig. En de littekens blijvend.

Let Op ! Veilig barbecueën? Zo doe je dat!

Plaats een reactie