Meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook moet worden bekeken of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden.

Dit kondigden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag 18 november 2013 tijdens een expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg aan.

Werknemers moeten werk en zorg beter kunnen combineren. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. Ook de economische zelfstandigheid van vrouwen moet worden versterkt. Dat zei minister Asscher vandaag bij een bijeenkomst waarin werd besproken hoe werknemers in overleg met hun werkgever arbeid en zorg beter kunnen combineren. Bij deze bijeenkomst waren onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappers, bedrijven en vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties.

In de praktijk nemen vrouwen meer zorgtaken op zich dan mannen. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hoewel tegenwoordig 65 procent van de vrouwen werkt doen zij dat vaak in deeltijd waardoor slechts 52 procent van de vrouwen tussen 20 en 65 jaar economisch zelfstandig is (voor mannen is dat 74%). Dit kan bij baanverlies, een scheiding of het overlijden van de partner problemen geven.

Verder is de verwachting dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen. Veel ouderen kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waardoor de rol van mantelzorgers groter wordt. Op dit moment zijn 200.000 mensen die zorg aan een zieke naaste verlenen overbelast. Overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten en uitval van werkenden en moet dus worden tegengegaan.

Het kabinet wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om arbeid en zorg met elkaar in balans te brengen. Ook wil het de economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderden en zorgen dat talent niet onderbenut blijft. Werknemers en werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het combineren van werk en zorg.

De inzet van het kabinet is aanvullend op de afspraken die op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. De komende tijd blijven kabinet en sociale partners het gesprek over arbeid en zorg voeren. De resultaten van de bijeenkomst op 18 november zijn hiervoor een startpunt.

Plaats een reactie