Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt

Het kabinet zet vol in op sporten en bewegen in de eigen buurt. Belemmeringen worden opgespoord en weggenomen. Samenwerking wordt gezocht met gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijs en de naschoolse opvang. Verder moet de economische betekenis van sport meer worden benut; sport is een goed platform voor vernieuwend ondernemerschap en export. Bij sportevenementen komt meer nadruk te liggen op de economische en maatschappelijke effecten.

Topsport blijft een belangrijke prioriteit. Het kabinet ondersteunt de ambitie om de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 naar Nederland halen. Ook komt er meer topmedische zorg voor topsporters. Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) in de Beleidsbrief Sport, die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de buurt
Schippers wil dat iedere Nederlander, jong en oud, in de eigen buurt veilig kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is niet alleen leuk, het legt ook de basis voor een gezonde en actieve levensstijl. Dit helpt lichamelijke klachten te voorkomen en dringt het ziekteverzuim terug. Sport en bewegen geeft mensen zelfvertrouwen en stimuleert sociale vaardigheden. Ook is het een belangrijk middel om de leefbaarheid in dorpen en buurten te vergroten.

Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, wil Schippers meer en slimme verbindingen tussen lokale partners, zoals:
– sportclubs
– scholen
– bedrijfsleven
– zorginstellingen en
– naschoolse opvang.

Er worden oplossingen gezocht voor allerlei belemmeringen die het benutten van sportaccommodaties in buurten nu in de weg staan. Voorbeelden zijn:
– niet toegankelijke school(sport)pleinen na schooltijd
– kwaliteitseisen van kinderopvang die het benutten van bestaande faciliteiten verhinderen en administratieve lasten bij het aanvragen van vergunningen voor lokale evenementen.

Op dit moment zijn de combifunctionarissen (professionals die school- en sportactiviteiten met elkaar in de wijk kunnen combineren) een succes. Het kabinet zet in om de administratieve rompslomp voor deze functionarissen sterk te verminderen en hun aantal te vergroten.

Met de verdere uitwerking van het Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil het kabinet in samenwerking met de sportwereld, maatschappelijke instanties en lokale overheden de situatie op en rond de sportvelden veiliger krijgen.

Olympische Spelen 2028
Het directe aandeel van sport aan het bruto binnenlands product ligt op nog geen 1%; dit is exclusief de waarde van de inzet van 1 miljoen vrijwilligers. Minister Schippers ziet veel economisch groeipotentieel voor de sport, vandaar dat het kabinet inzet op Holland Branding, innovatie, toerisme en op ondernemerschap in de sport. Ondersteund door het ambassadenetwerk wordt Nederland bij buitenlandse missies als sportland gepresenteerd en is er ruimte voor profilering van bedrijven gericht op sportexport, zoals kunstgras, sportvoeding en innovatieve topsportkleding. Ook in het beleid om grote sportevenementen naar Nederland te halen komt meer aandacht voor de maatschappelijke en economische spin-off.

Het kabinet ondersteunt de ambitie om de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Het kabinet is ervan overtuigd dat ons land economisch, ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk kan profiteren van de voorbereidingen daarop zoals die in het Olympisch Plan 2028 zijn beschreven.

Topsport
Het kabinet ondersteunt de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland tot de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren. Deze top-10 ambitie is de leidraad voor topsportprogramma’s die in aanmerking komen voor ondersteuning van de rijksoverheid. In haar Beleidsbrief geeft Schippers verder aan dat zij de bestaande inkomensvoorziening (stipendium) voor topsporters en high potentials flexibeler maakt. Ook komt er meer en betere topsportmedische hulp en betere aansluiting van onderwijs op de Centra voor Topsport en Onderwijs.

Plaats een reactie