Meer risicogerichte en onaangekondigde controles in de kinderopvang

De controle bij de start van een kinderdagverblijf wordt steviger. Er wordt vanaf 2012 meer risicogestuurd en onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. Bij de inspecties wordt gekeken naar het aantal volwassenen op de groep, groepsgrootte en het opleidingsniveau van de leidsters en leiders.

De controles zullen zich steeds meer gaan richten op kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. De wijze waarop gemeenten voortgang boeken bij de handhaving van de regels zal door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzichtelijk worden gemaakt.

De Tweede Kamer zal binnen zes maanden worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gemeenten. Dit schrijft minister Kamp vandaag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010’ van de Inspectie van het Onderwijs. Over deze maatregelen heeft minister afspraken gemaakt met de VNG, GGD Nederland en de Inspectie voor het Onderwijs.

In 2009 werden bij zestig procent van de controles tekortkomingen geconstateerd. Minister Kamp vindt dit zorgwekkend: “In de eerste plaats omdat houders van kinderopvangvoorzieningen de regels veel te vaak overtreden, en daarmee risico’s nemen met jonge kwetsbare kinderen. In de tweede plaats omdat houders, die meer dan incidenteel de regels overtreden, niet altijd effectief zijn aangepakt.” Kamp wil daarom het toezicht verbeteren en bij overtredingen altijd optreden. De afspraken die de minister heeft gemaakt, zijn ook opgenomen in de kabinetreactie op het rapport van de commissie Gunning over de zedenzaak bij het Hofnarretje in Amsterdam.

Uit het rapport blijkt dat in 2009 niet alle kinderopvangorganisaties werden gecontroleerd. Wel waren er verbeteringen in vergelijking met 2008. Zo was het aantal verplichte jaarlijkse GGD-onderzoeken in 2009 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen met vijf procent (van 6.973 naar 8.544). En de tekortkomingen in de kindercentra die binnen hetzelfde jaar werden opgelost, was gestegen tot ruim de helft (van 45 naar 55%). Overigens werden in 2010 voor het eerst 50.000 gastouders gecontroleerd.

Plaats een reactie