Meer politieke aandacht voor zorgprofessionals

Een coalitie van CDA, D’66 en GroenLinks is het beste voor 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden, de grootste beroepsgroep van Nederland. Dit blijkt uit de V&VN Zorgmeetlat. Marian Kaljouw, voorzitter V&VN: ‘De werkelijke oplossing voor het betaalbaar houden en duurzaam maken van de Nederlandse gezondheidszorg ligt in handen van de verpleegkundige en verzorgende. De politiek heeft hier oog voor. Nu willen we dat ook nog terugzien in het komende regeringsbeleid.’

De V&VN Zorgmeetlat geeft aan of de politieke partijen voldoende maatregelen treffen om de grote vraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen. Deze vraagstukken hebben vooral te maken met de toenemende vergrijzing en de explosieve vraag naar zorg. Hierdoor dreigt een groot tekort aan goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.

Rapportcijfer
De Zorgmeetlat is gebaseerd op zes criteria. Stimuleer dat Nederlanders zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, maak het aantrekkelijk voor schoolverlaters om te gaan werken in de zorg, voorkom dat verpleegkundigen en verzorgenden teleurgesteld de zorg verlaten, investeer in de kwaliteit en veiligheid van zorg, zet iedere zorgverlener dáár in waar zijn of haar competenties het meest effectief zijn en maak heldere keuzes over wat de zorg wel en niet nodig heeft. De verkiezingsprogramma’s zijn beoordeeld op basis van deze criteria. Ook is er gekeken naar de specifieke aandacht voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De score per partij op de V&VN Zorgmeetlat is omgerekend naar een rapportcijfer:
– CDA 7,5
– D66 7,5
– GroenLinks 7,5
– PvdA 7
– VVD 6,5
– ChristenUnie 6
– SGP 5,5
– SP 5,5
– PVV 4,5
– TON 4
– PvdD 1,5

Over de uitslag
Vooral CDA, GroenLinks en D66 halen een hoge score. Marian Kaljouw: “Ze benoemen heel concreet wat er aan schort, wat er nodig is en waar ze het geld vandaan willen halen. De VVD formuleert heel kernachtig wat de partij wil in de zorg. Ook de PvdA heeft een genuanceerde mening over een aantal zaken. De SP scoort minder hoog, waarschijnlijk doordat het programma heel kort en staccato is, terwijl de partij doorgaans opkomt voor de zorg en de mensen die er in werken. De PVV heeft het wel over tienduizend zorgmedewerkers erbij, maar zegt niets over andere zaken.”

Hogere cijfers
Ter vergelijking: in 2006 kregen de politieke partijen van V&VN de volgende rapportcijfers:
– PvdA 7
– SP 6
– ChristenUnie 5
– GroenLinks 5
– CDA 4
– D66 4
– SGP 4
– VVD 2
– PVV 0

Meer informatie:

– Bekijk de video van Marian Kaljouw, voorzitter V&VN.

– Beluister ook Francis Bolle, woordvoerder V&VN, over de V&VN Zorgmeetlat op Radio 1.

Plaats een reactie