Meer onderzoek naar complementaire zorginterventies nodig

ZonMw wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar complementaire interventies in de gezondheidszorg. Steeds meer mensen maken hier de afgelopen jaren gebruik van. Bij sommige patiëntgroepen zoals kinderen, psychiatrische en palliatieve patiënten gaat het zelfs om een toename van zestig procent. “Hoewel het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van complementaire zorginterventies voorzichtig begint te groeien, is het over de hele lijn nog volstrekt onvoldoende”, aldus Henk Smid, directeur van ZonMw.

Onderzoek is nodig in het belang van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Aan de ene kant om een goede onderbouwing te geven aan (kosten)effectieve aanvullende behandelingen, maar ook om het onnodig gebruik van niet-effectieve of schadelijke interventies aan banden te leggen.

Voorbeelden van complementaire interventies zijn homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde, muziektherapie, hypnotherapie en mind-body interventies zoals mindfullnesstherapie. Het gaat dus om veel verschillende typen zorg en behandelwijzen, die allemaal buiten het domein van de reguliere biomedische zorg of behandeling vallen en hierop aanvullend dan wel ondersteunend pretenderen te zijn.

Op 8 juli 2011 verstuurde ZonMw het signalement ‘Effectiviteit van complementaire zorginterventies’ naar het ministerie van VWS. Met dit signalement geeft ZonMw een aanzet voor meer gedegen wetenschappelijk onderzoek naar dit type zorginterventies.

Plaats een reactie