Meer nadruk op voorkomen van schulden

Het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen staan de komende jaren centraal in het schulden- en armoedebeleid van het kabinet. Alle verantwoordelijke partijen zoals gemeenten, schuldeisers, deurwaarders, waterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars moeten hier schouder aan schouder voor gaan staan.

Vier gemeenten (Amsterdam, Almere, Enschede en Tilburg) werken de komende tijd samen hun aanpak voor het vroegtijdig signaleren van schulden verder uit. De succesvol gebleken methodes van vroegsignalering worden beschikbaar gesteld voor alle andere gemeenten in Nederland.

Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Klijnsma pleit voor een gemeentelijke armoede-agenda. “Vooral een doe-agenda wat mij betreft”. Klijnsma pleit daarnaast voor meer samenwerking tussen publieke en private organisaties en zegt onder de indruk te zijn van de inzet van vrijwilligers. Ze wil kennisdeling en samenwerking op regionaal niveau tussen publieke en private partijen stimuleren.

In de brief aan de Tweede Kamer neemt de staatssecretaris aanbevelingen over die door de Kinderombudsman zijn gedaan. Het vorige week verschenen rapport van de Kinderombudsman bevat het advies aan gemeenten om een kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen zelf, zoals vervoer, bibliotheekpas of zwemles. De brief vermeldt dat 26 gemeenten nu al aan de Kinderombudsman hebben laten weten in een dergelijk pakket te willen voorzien.

Tegen de bezuinigen in trekt het kabinet nog voor dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor het tegengaan van armoede en het aanbieden van schuldhulp. Dit geld wordt voor het grootste deel toegevoegd aan het Gemeentefonds. Daarbij doet Klijnsma een beroep op gemeenten om dit extra geld bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. Het overige geld wordt benut om de inzet van vrijwilligers en landelijke expertise op het gebied van armoede en schulden te ondersteunen.

Meer informatie
Intensivering armoede- en schuldenbeleid

Plaats een reactie