Meer kinderen doen mee, maar doelstelling niet gehaald

Staatssecretaris De Krom heeft de SCP-publicatie ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport beschrijft de vrijetijdsbesteding (‘maatschappelijke participatie’) van arme en niet-arme kinderen voor en na inzet van het beleid ‘Kinderen doen mee!’. Het SCP heeft het project uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeenten kregen in 2008 en 2009 extra geld om er voor te zorgen dat meer kinderen kunnen meedoen aan activiteiten als sport, zwemles cultuur en muziek. De bereikte afname is minder groot dan vooraf was verwacht. Onder arme bijstandskinderen was de afname verhoudingsgewijs het sterkst: bij hen werd de groep die niet ‘maatschappelijk meedoet’ 9% kleiner. Het streven was een halvering van het aantal niet-meedoende kinderen binnen twee jaar.

Het beleid kan beter door het meer te richten op specifieke groepen kinderen. Ook is alleen het bieden van materiële steun niet genoeg: als ouders zelf meer maatschappelijk actief zijn, vergroot dit de kans dat hun kinderen meedoen. Naast beleid gericht op maatschappelijk meedoen van kinderen is het volgens De Krom dus minstens zo belangrijk dat gemeenten de oorzaak van het probleem aan pakken en de ouders uit de bijstand en uit hun eigen sociale uitsluiting krijgen.

Meer informatie
Kamerbrief aanbieding rapport ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’ Veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010

Kunnen meer kinderen meedoen?

Plaats een reactie