Meer kennis en motivatie kan therapietrouw bij hartfalen vergroten

Voor patiënten met hartfalen is het belangrijk dat ze hun medicijnen innemen zoals voorgeschreven, zich aan hun dieet houden en voldoende bewegen. Ook is het belangrijk dat ze op tijd aan de bel trekken als hun klachten verergeren. Toch is dat niet voor alle patiënten even gemakkelijk. Maurice Nieuwenhuis onderzocht welke factoren bijdragen aan therapieontrouw en het uitstellen van het bezoek aan een medische hulpverlener.

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten het moeilijk vinden om voldoende te bewegen en dagelijks op de weegschaal te gaan staan. Voorschriften ten aanzien van dieet en vochtbeperking leven ze wat beter na. Als patiënten meer over hun aandoening en behandeling weten en beter begeleid worden, neemt hun therapietrouw toe ten aanzien van dieet en dagelijks wegen. Maar voldoende bewegen is en blijft ook dan een struikelblok. Hierbij is vooral motivatie van belang: patiënten moeten niet alleen het nut inzien van voldoende bewegen, maar moeten dit ook leuk vinden.

Verder is gebleken dat veel patiënten met hartfalen lang wachten met het inschakelen van een hulpverlener bij verergering van symptomen. Depressie speelt hier een belangrijke rol bij. Patiënten die al eens eerder een levensbedreigende ziekte hebben meegemaakt, zoals een hartinfarct of beroerte, schakelen sneller een hulpverlener in dan mensen die dat niet hebben meegemaakt, stelt Nieuwenhuis vast. Vergroten van kennis en motivatie en het versimpelen van leefregels kunnen de zelfzorg van patiënten met hartfalen verbeteren, aldus de promovendus. De conclusies uit zijn onderzoek kunnen hieraan bijdragen.

Maurice Nieuwenhuis (Indonesië, 1980) studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. Nieuwenhuis blijft ook na zijn promotie tot aan het einde van dit jaar werkzaam in het UMCG.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. M.M.W. Nieuwenhuis
Proefschrift: Self-care behaviour in terms of compliance and delay of patients with heart failure
Promotor(s): prof.dr. D.J. van Veldhuisen, prof.dr. T. Jaarsma
Datum: 12 november 2012

Plaats een reactie