Méér kans op herstel na een beroerte

Elk jaar krijgen naar schatting 41.000 mensen in Nederland een beroerte. Dit zijn meer dan 110 mensen per dag. Zij houden daar vaak blijvende gevolgen aan over. Vijf jaar na een beroerte kan 42% van de getroffenen niet volledig zelfstandig leven. Een beroerte heeft dus een grote impact.

Dr. Carel Meskers, revalidatie-arts van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

Daarom maakt de Hersenstichting zich sterk voor méér en nieuwe onderzoeken naar beroerte. Iedereen kan bijdragen met een gift op www.hersenstichting.nl/beroerte of op giro 860.

Een beroerte kan zowel een herseninfarct als een hersenbloeding zijn. In beide gevallen gaat er iets mis met de bloedtoevoer in de hersenen. Hierdoor krijgt het hersenweefsel te weinig zuurstof en sterft dan af. Veel van de gevolgen zijn onzichtbaar, zoals geen rem hebben op emoties, depressie, trager denken, geheugenverlies, problemen met taal, lezen en schrijven. Ook zichtbare gevolgen, zoals een halfzijdige verlamming, komen voor. Zo vertelt Paula (36): “Door een beroerte kan ik mijn rechterarm niet meer gebruiken en krijg ik mijn baby Stijn niet meer op de commode getild. Ik voel me dan zo machteloos! Ik wil weer zelf voor hem kunnen zorgen!”

De Hersenstichting investeert
Twee jaar geleden is het onderzoeksprogramma Beroerte, bevorderen van herstel van start gegaan. Dit programma fungeert als een leidraad waarmee de Hersenstichting doelgericht en kansrijk onderzoek subsidieert. In het programma wordt onderzoek gedaan naar herstel na een beroerte, bijvoorbeeld naar het effect van revalidatiebehandelingen. De tweede pijler van het programma is onderzoek naar herstelprocessen in de hersenen. Meer kennis over die processen moet nieuwe inzichten opleveren voor medicijnen die herstel in de hersenen bevorderen.

Door te investeren in wetenschappelijke onderzoeken naar het bevorderen van herstel na een beroerte, wil de Hersenstichting de herstelkansen voor de grote groep beroertepatiënten verhogen. Deze onderzoeken zijn uitsluitend mogelijk met de steun van het publiek. Men kan een bijdrage storten via www.hersenstichting.nl/beroerte, of op giro 860.

1 gedachte over “Méér kans op herstel na een beroerte”

  1. Het word nu wel eens tijd dat ze wat doen aan beroerte en zo gauw mogelijk, ik zelf ook beroerte gehad. Ik heb er alles voor over om het kwijt te raken ik vecht voor mijn eigen zo zit dat. Er moet zo nodig haast achter, want een ander doet het niet, je zal het zelf moeten doen .

    Beantwoorden

Plaats een reactie