Meer jongens op speciale scholen

In de periode 2003/’04 – 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs. Met name steeg het aantal jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs, dat bedoeld is voor leerlingen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn of een ernstige ontwikkelingsstoornis hebben.

Ruim 70 duizend leerlingen op speciale scholen
Veel kinderen die een handicap, stoornis of ziekte hebben of die moeilijk kunnen leren, zijn aangewezen op speciaal onderwijs. In het schooljaar 2011/’12 zaten ruim 70 duizend leerlingen op speciale scholen. Dat is bijna 2 procent van alle schoolgaande jongeren van 0 tot 25 jaar. In het schooljaar 2003/’04 ging het nog om 54 duizend leerlingen.

Die toename speelt vooral op speciale scholen in het voortgezet onderwijs. Daar nam het aantal leerlingen toe van ruim 20 duizend leerlingen in 2003/’04 tot circa 36 duizend leerlingen in 2011/’12. Het aantal leerlingen dat gebruik maakte van basisonderwijs op speciale scholen bleef vrijwel gelijk.

Ruim 2,5 keer meer jongens op speciale scholen dan meisjes
In het schooljaar 2011/’12 zaten ruim 2,5 keer zoveel jongens als meisjes op speciale scholen. Het aantal jongens op speciale scholen nam sterk toe, van bijna 38 duizend in 2003/’04 naar meer dan 50 duizend in 2011/’12. Vooral het aandeel jongens in cluster 4 van het voortgezet onderwijs steeg. In dat cluster zitten voornamelijk leerlingen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn of een ernstige ontwikkelingsstoornis hebben. Het aantal meisjes op speciale scholen is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven.

In Overijssel en Limburg relatief veel leerlingen op speciale scholen
In Limburg en Overijssel is het aandeel leerlingen op speciale scholen het grootst. Limburg heeft het hoogste aandeel op speciale scholen voor basisonderwijs, Gelderland het hoogste aandeel op speciale scholen voor voortgezet onderwijs. In Drenthe gaat het om weinig leerlingen.

Deze aandelen per provincie zijn gebaseerd op de locatie van de school. Omdat niet in alle regio’s van ons land alle vormen van speciaal onderwijs beschikbaar zijn, kan er grensverkeer plaatsvinden tussen provincies. Ook kan er om die reden gekozen worden voor een reguliere school met rugzakfinanciering in plaats van een speciale school.

Auteur: Martine Mol

Plaats een reactie