Meer inzicht in ‘hoe en waarom’ van alcoholverslaving

Bij stevige drinkers worden na alcoholconsumptie in de beloningscentra in de hersenen meer van bepaalde opwekkende endorfinen aangemaakt dan bij lichte drinkers. Deze endorfinen veroorzaken een prettig, opgewekt gevoel en kunnen uiteindelijk leiden tot overconsumptie. Dit zou voor een deel de verslavende werking van alcohol kunnen verklaren, aldus nieuw onderzoek.

Mechanisme
Het is bekend dat alcohol een groot aantal mechanismen in het lichaam beïnvloedt en tot alcoholverslaving kan leiden. Het neurologische mechanisme dat ten grondslag ligt aan het beloningssysteem dat kan leiden tot excessieve alcoholconsumptie en/of alcoholverslaving is echter nog niet opgehelderd. Dierstudies gaven aan dat er mogelijk een verband is met de hoeveelheid van bepaalde opiaat-achtige endorfinen die in bepaalde delen van de hersenen worden aangemaakt, maar bij mensen was dit tot dusverre nog niet aangetoond. Wel is bekend dat de meest effectieve farmaceutische behandeling tegen alcoholisme een non-selectieve opioïde receptor antagonist is.

Effect van één standaardglas
Om na te gaan wat er precies gebeurt in de hersenen, werden in dit onderzoek de meetresulaten bij 13 stevige drinkers die 10 – 16 consumpties per week (vrouwen) en 14 – 20 (mannen) drinken, vergeleken met de metingen bij 12 controlepersonen die maximaal 5 (vrouwen) tot 7 (mannen) alcoholhoudende consumpties per week drinken. De Amerikaanse onderzoekers gingen na wat het effect van één standaardglas alcoholhoudende drank was op de productie van bepaalde opiaat-achtige endorfinen in de beloningscentra van de hersenen. Zij deden dit door gebruik te maken van ‘labelling’ waardoor het effect op PET scans zichtbaar was.

Resultaat
In de beloningscentra van de hersenen bleken bij de stevige drinkers significant meer opwekkende endorfinen aangemaakt te worden dan bij de lichte drinkers, leidend tot een prettiger gevoel na een alcoholconsumptie. Dit kan mogelijk leiden tot overconsumptie en, uiteindelijk, alcoholmisbruik.

Ontrafelen
Deze effecten zijn nog niet eerder aangetoond de mens en zijn een belangrijke stap in het begrijpen van het hoe en waarom van alcoholmisbruik en het behandelen van alcoholverslaving. Er is echter meer onderzoek nodig om het neurologisch mechanisme verder te ontrafelen.

Bron
Mitchell JM et al. Alcohol consumption induces endogenous opioid release in the human orbitofrontal cortex and nucleus accumbens. Science Translational Medicine, Vol 4: 116 ( 2012), Art No 116ra6

Plaats een reactie