Meer groenten en minder bloemen in de kas

De meest geteelde groenten in tuinbouwkassen zijn tomaten, de meest gekweekte bloemen potplanten. De teelt van groenten onder glas is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl de kweek van bloemen is gedaald. Verder is in de glastuinbouw een flinke schaalvergroting opgetreden. De kassen namen in 2010 ruim 10 duizend hectare in beslag. Dat is gelijk aan de oppervlakte van de gemeente Utrecht.

Tomaten en paprika’s zijn grootste gewassen
In 2010 kwam het totale areaal groenten in kassen uit op bijna 5 duizend hectare. Dat is 19 procent meer dan in 2000. De groei zit bijna volledig in de tomaten en paprika’s. Dit zijn ook de meeste geteelde groenten onder glas. Het areaal tomaat bedroeg in 2010 bijna 1,7 duizend hectare. De oppervlakte paprika’s kwam uit op 1,4 duizend hectare.

Minder rozen en chrysantenteelt, meer orchideeën en potplanten
De oppervlakte bloemkwekerijgewassen is sinds 2000 met 19 procent gedaald tot 4,8 duizend hectare in 2010. Potplanten worden het meest gekweekt. Het areaal potplanten is de afgelopen 10 jaar nog met bijna 10 procent toegenomen. De afname van de bloementeelt is vooral toe te schrijven aan snijbloemen zoals de rozen en de chrysanten. Overigens liep niet van alle snijbloemen de kweek terug. De teelt van orchideeën is wel gestegen.

Honderd tuinbouwbedrijven goed voor een derde van glasgroenteareaal
De schaalvergroting in de glastuinbouw is het grootst bij de glasgroenten. In 2010 hadden honderd glasgroententelers een derde van de totale oppervlakte glasgroenten in gebruik. De gemiddelde teeltoppervlakte op deze bedrijven was 17 hectare. Gemiddeld had in 2010 een bedrijf met glasgroenten 2,8 hectare tot zijn beschikking. In 2000 was dat nog 1,2 hectare. Ook in de bloementeelt werden bedrijven groter. Het areaal per bedrijf steeg van 0,9 hectare in 2000 tot 1,5 hectare in 2010.

Auteur: Renzo Ghianni

Plaats een reactie