Meer goedaardige borstaandoeningen bij drinkende tieners

ienermeisjes die regelmatig alcohol drinken lopen een groter risico op het ontwikkelen van een benigne (goedaardige) borstaandoening (BBA) dan meisjes die vrijwel niet drinken. Iedere dagelijks geconsumeerd drankje laat een toename van het risico op BBA zien. Dit blijkt uit een studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics. Vrouwen met BBA hebben een grotere kans op borstkanker.

Uit eerder onderzoek, waarin bij volwassen vrouwen navraag werd gedaan naar hun alcoholconsumptie tijdens hun jeugd, was al bekend dat er mogelijk een relatie is tussen alcoholconsumptie tijdens de adolescentie en BBA, maar het nieuwe onderzoek is de eerste studie waarin tienermeisjes in de tijd worden gevolgd.

De gegevens van het nieuwe onderzoek zijn afkomstig uit de Amerikaanse Growing Up Today Study (GUTS) die in 1996 startte met meisjes in de leeftijd van 9-15 jaar. In 2003, toen de meisjes 16-23 jaar waren, werd hen een vragenlijst voorgelegd over hun alcoholconsumptiepatroon. In 2005 en 2007 kregen zij vragen voorgelegd over BBA. Van de 6899 vrouwen die alle vragenlijsten invulden kregen 67 vrouwen een biopsie-bevestigde BBA en hadden 80 vrouwen de diagnose BBA zonder biopsie.

Uit de analyses bleek dat bij jonge vrouwen die in hun tienerjaren 6 tot 7 drankjes per week hadden gedronken, het risico op BBA 5,5 keer zo groot was dan bij vrouwen die tijdens hun tienerjaren minder dan 1 alcoholhoudende consumptie per week dronken. Bij consumptie van 3 tot 5 drankjes per week was het risico 3 keer zo groot en bij 1 tot 2 drankjes per week was het risico 1,6 keer zo groot. De vrouwen die BBA ontwikkelden dronken vaker alcohol, dronken meer glazen per gelegenheid en dronken vaker 5 of meer glazen bij één gelegenheid (binge drinken). Over het werkingsmechanisme van alcohol op het ontstaan van BBA verschaft de studie geen duidelijkheid.

De onderzoekers concluderen dat de hoeveel alcohol en de frequentie waarmee alcohol wordt geconsumeerd tijdens de adolescentie het risico op benigne borstaandoeningen bij jonge vrouwen vergroot. Daaruit voortvloeiend is er een verhoogd risico op borstkanker op latere leeftijd. Beperking van de alcoholconsumptie door adolescente meisjes, in combinatie met niet-roken en het vermijden van blootstelling aan de zon, zou het risico op kanker op volwassen leeftijd reduceren.

Onderzoek: Berkey CS et al. Prospective study of adolescent alcohol consumption and risk of benigd breast desease in Young women. Pediatrics 2010; 125(5): e1081-1087.

Plaats een reactie