Meer dan 1 miljoen AWBZ indicaties in 2009

Van 2005 tot en met 2009 steeg het aantal indicaties voor de Awbz met 8% per jaar. In 2009 kwam het absolute aantal voor het eerst boven de één miljoen uit. Van de aanvragen werd zestien procent afgewezen of voortijdig afgebroken.

Van de positieve indicatiebesluiten werd 16% door professionals afgehandeld. Het aantal patiënten dat voor het eerst een indicatie krijgt daalde van 27% in 2005 naar 18% in 2009.

In 2009 betrof tweederde van de indicatiebesluiten personen boven de 65 jaar. Meer dan 5000 indicaties betroffen terminale thuiszorg. Van de positieve indicatiebesluiten betreft 63% een somatische aandoening, 11% een verstandelijke beperking, 10% een psychiatrische stoornis en 9% een psychogeriatrische aandoening. De indicaties betreffen voor 27% intramurale zorg. Dit percentage was in 2005 dertig procent. De hoeveelheid extramurale zorg per indicatie bleef sinds 2005 redelijk stabiel en bedraagt 8,5 tot 9 uur in 2009.

Al deze informatie ontleen ik aan de Trendrapportage van het CIZ over 2009. Dit stuk bevat vele behartigenswaardige tabellen en grafieken. Het website adres van het CIZ is www.ciz.nl

De trendrapportage 2008 staat wel op de website en die van 2009 nog niet. Tot zover dit bericht. Op vrijdag 7 april 2011 organiseert het Julius Centrum een congres over de toekomst van de indicatiestelling en de AWBZ. Een belangrijk thema wordt de harmonisatie van indicatiestelling in de AWBZ, de jeugdzorg, de WMO en de sociale zekerheid. En natuurlijk komen beleidsvoornemens van de regering over de toekomst van de AWBZ ook aan de orde. Reserveer alvast die datum. In december 210 verschijnt de congresbrochure.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie