Meer CO2-uitstoot door aantasting kustdelta’s

Aantasting en drooglegging van wetlands in kustgebieden leiden tot de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgas CO2. Dat blijkt uit een studie van de Wereldbank in samenwerking met IUCN (International Union for Conservation of Nature) en wetlands specialist ESA PWA.

In het onderzoek zijn wereldwijd 15 kustdelta’s onder de loep genomen. Op dit moment verloopt de aantasting van wetlands in kustgebieden tot vier keer sneller dan de aantasting van tropische bossen. Hierbij komen grote hoeveelheden CO2 vrij die in de loop van vele eeuwen door planten zijn opgeslagen.

Door de aantasting en drooglegging van wetlands in kustgebieden, waarbij onder andere mangrovebossen verdwijnen, verliezen kustgebieden bovendien hun natuurlijke bescherming tegen bijvoorbeeld tsunami’s. Voor de opslag van CO2, voor het voorkomen dat nog meer CO2 uit kustdelta’s vrijkomt en voor de natuurlijke bescherming tegen stormen en ander natuurgeweld, is het essentieel dat wetlands in kustgebieden beter worden beschermd.

Plaats een reactie