Meer cafés rookvrij

0
534

Het aantal rookvrije cafés en discotheken is ten opzichte van het voorjaar toegenomen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) door een onafhankelijk bureau liet uitvoeren.

In bijna driekwart (72%) van de bezochte cafés en discotheken werd niet gerookt. Sinds het afgelopen voorjaar is het aantal cafés en discotheken zonder asbakken op de tafels toegenomen.

De naleving van het rookverbod bij restaurants, cafetaria’s, sportkantines, hotels en gelegenheden voor kunst en cultuur is onverminderd hoog. De observaties die sinds 2008 worden uitgevoerd, laten bij die gelegenheden een gemiddelde naleving van 98% zien.

De nalevingscijfers bij cafés en discotheken toonden de afgelopen kwartalen een wisselend beeld. Rechtelijke uitspraken over de positie van cafés zonder personeel waren hierop mogelijk van invloed. De uitspraak van de Hoge Raad dit voorjaar en de uitspraak van het Hof van Arnhem op 17 juni jl. maakten aan mogelijke onduidelijkheid voor deze groep een einde. Beide spraken uit dat het rookverbod geldt voor zowel cafés met als zonder personeel.

Ook het draagvlak in de samenleving voor een rookvrij verblijf in horecagelegenheden neemt toe volgens onderzoek van Stivoro. Dit kan ook bijgedragen hebben aan de betere naleving.

Controleurs van de nVWA blijven onverminderd toezien op de naleving van het rookverbod in de horeca.