“Meer blauw op straat lost criminaliteit niet op”

Meer blauw op straat is geen effectieve manier om de criminaliteit in Nederland aan te pakken. Een stevige aanpak van criminaliteit vraagt vooral om betere samenwerking tussen politie, burgers, bestuur en bedrijven. Ook moeten deze partijen gezamenlijk meer aandacht besteden aan het voorkomen van criminaliteit.

Dat betoogt Nicolien Kop, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie op donderdag 21 juni 2012 in haar lectorale rede “Van opsporing naar Criminaliteitsbeheersing. Vijf strategische implicaties.”

“Bij een misdrijf kijkt iedereen vaak alleen naar de politie en hoe zij de dader gaat opsporen. Dat is niet terecht en niet effectief. Burgers, bedrijven en bestuur kunnen gezamenlijk een hoop doen om misdrijven te voorkomen en om de politie te helpen bij de opsporing.”

In haar rede zal Kop ingaan op de strategische implicaties van een aanpak gericht op de samenwerking van politie met publieke en private partners en het voorkomen van criminaliteit. Er bestaat inmiddels al een aantal succesvolle initiatieven. Het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde ondersteunt deze met kennis en onderzoek.

“Structurele aandacht voor samenwerken en preventie zal effect hebben op de criminaliteit en de opsporingscijfers. Maar hoe meet je die effecten? Met kennis en onderzoek kunnen we die effecten in kaart brengen en mogelijke verbeteringen in de samenwerking en de strategieën signaleren. Daarmee levert het lectoraat een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van de strategie aanpak criminaliteit 2015 van de politie.”

Plaats een reactie