Meer bekendheid pleegzorg en meer pleegouders

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Jaarlijks wonen zo’n 25.000 kinderen voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Toch weet 59% van de Nederlanders niet wat pleegzorg is en denkt 66% van de ondervraagden zelf niet in aanmerking te komen voor pleegouderschap. Terwijl iedereen van 21 en ouder zich kan aanmelden. Daarom start staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne ‘Ontdek de pleegouder in jezelf’ samen met Pleegzorg Nederland.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten: “Heel veel mensen kunnen pleegouder zijn, niet alleen maar standaardgezinnen. Ook gezinnen met twee vaders of twee moeders komen in aanmerking. Maar ook alleenstaanden, ouderen, mensen met weinig geld, mensen die zelf geen kinderen hebben, noem het maar op. Zelfs met een drukke baan kun je pleegouder worden: bijvoorbeeld een weekend per maand of tijdens vakanties. Door een klein stukje van jezelf te geven, kun je een kind enorm helpen. Met betrokkenheid en geborgenheid laat je een kind voelen dat hij of zij er toe doet in onze samenleving.”

Misverstanden
Onderzoek in februari 2011 toont aan dat van de ondervraagde Nederlanders bijvoorbeeld 26% denkt dat alleenstaanden geen pleegouder kunnen zijn. Onder alleenstaanden zelf is dat percentage zelfs nog hoger en denkt 44% niet in aanmerking te komen. 43% van alle respondenten denkt dat je ervaring moet hebben met eigen kinderen. 37% denkt dat 55-plussers niet in aanmerking komen. Deze misverstanden dragen er aan bij dat maar weinig mensen wel eens hebben nagedacht over pleegouderschap. 78% heeft dat zelden of nooit gedaan.

Wie kan pleegouder worden?
Iedereen van 21 jaar en ouder die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden, kan pleegouder worden. Aspirant pleegouders moeten een uitgebreide screening doorlopen waaronder een verklaring van geen bezwaar van de Raad van de Kinderbescherming. Het hele voorbereidingstraject om pleegouder te worden duurt zo’n 6 tot 9 maanden. Pleegouders krijgen begeleiding en ontvangen een vergoeding die uitgaat van de kosten die de zorg voor een kind met zich meebrengt.

Onderzoek
Aan het onderzoek van Intomart Gfk in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben 600 respondenten van 21 jaar en ouder deelgenomen. Het vond plaats in februari 2011.

Plaats een reactie