Meer aandacht voor risico’s bij laparoscopische baarmoederverwijdering

Bij de laparoscopische baarmoederverwijdering dient er extra aandacht te zijn voor beschadigingen aan de urinewegen. Vaak worden deze beschadigingen te laat ontdekt. Gynaecoloog Petra Janssen pleit voor meer onderzoek naar operatie technieken waarmee bloedvaten effectiever worden dichtgebrand en complicaties aan de urinewegen worden voorkomen. Zij promoveert 12 september 2013 bij VU medisch centrum.

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw worden steeds meer operaties laparoscopisch uitgevoerd. Door het gebruik van een kijkbuis en (dunne) instrumenten, die worden ingebracht door kleine sneetjes, blijft de patiënt een grote pijnlijke operatiewond bespaard. Naast operaties aan de eierstokken worden ook bepaalde verzakkingsoperaties en baarmoederverwijderingen laparoscopisch uitgevoerd.

De laparoscopische benadering heeft echter ook een risico: beschadiging van de urineleider van nier naar blaas (ureter). Zowel het vóórkomen als de ernst van deze complicatie voor de patiënt worden veelal onderschat. Vaak worden ureterletsels pas enkele weken na de operatie ontdekt en hebben dan al tot een ontstekingsreactie geleid. Dit maakt het ureterletsel tot een van de meest gevreesde complicaties in de gynaecologische chirurgie.

Petra Janssen doet aanbevelingen om de ureterletsels te voorkomen en als ze toch ontstaan, vroeg op te sporen. Daarnaast heeft ze technieken onderzocht waarmee bloedvaten effectief kunnen worden dicht gebrand met zo min mogelijk schade aan omringend weefsel.

Promotie
Promovendus: P.F. Janssen; Proefschrift: Ureter injury during laparoscopic hysterectomy; Promotor: prof.dr. H.A.M. Brölmann; Copromotor: dr. J.A.F. Huirne, Datum: 12 september 2013.

Plaats een reactie