Meer aandacht voor patiëntveiligheid in eerstelijnszorg

Huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners hebben afspraken gemaakt om de patiëntveiligheid in de eerste lijn te verbeteren. De afspraken staan in een convenant patiëntveiligheid dat vandaag is aangeboden aan minister Klink.

Incidenten melden
De zorgverleners willen eind 2011 met een systeem werken waarmee ze incidenten in de zorg veilig kunnen melden en analyseren. Ook hebben de ondertekenaars afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de patiëntendossiers, telefonische bereikbaarheid en overdracht van medicatiegegevens.
Prioriteit

In ziekenhuizen is er al veel aandacht voor het verbeteren van patiëntveiligheid. Met dit convenant laten zorgverleners in de eerste lijn zien dat patiëntveiligheid ook voor hen prioriteit heeft.

Plaats een reactie