Meer aandacht gevraagd voor seksualiteit bij ouderen

Het taboe op ouderen en seks moet worden doorbroken. Dat vinden de ouderenvertegenwoordigers van het NPO-netwerk Ouderennet VUmc en partners, regio West-Friesland. Een handtekeningenactie om dit onderwerp hoger op de agenda te krijgen heeft tientallen handtekeningen van betrokkenen opgeleverd.

Seksualiteit en intimiteit bij ouderen is voor velen nog een moeilijk gespreksonderwerp. Deze zomer namen enkele ouderen van de klankbordgroep van regio West-Friesland daarom het initiatief voor de handtekeningenactie. Volgens hen kan meer aandacht vanuit de overheid, maar ook van instellingen en ouderen zelf, helpen het taboe te doorbreken.
Meedenken

Henk Smid, directeur van ZonMw die namens het Nationaal Programma Ouderenzorg de handtekeningen in ontvangst nam, gaf aan mee te willen denken over de aanpak van het onderwerp. ZonMw inventariseert nu welke onderzoeken het onderwerp raken en welke mogelijkheden er zijn om het onderwerp binnen lopende initiatieven meer aandacht te geven.

Plaats een reactie