Meenemen medicatieoverzicht verplicht voor patiënten Kennemer Gasthuis

Patiënten die een afspraak hebben bij het Kennemer Gasthuis moeten per 1 maart altijd een actueel overzicht van hun medicijnen (medicatieoverzicht) meenemen. Dit zorgt ervoor dat de opname, operatie of behandeling nog veiliger verloopt.

Het verplicht meenemen van het medicatieoverzicht vloeit voort uit nieuwe richtlijnen vanuit de overheid. Hierin wordt beschreven welke informatie noodzakelijk is om het zorgtraject veilig te doorlopen. Overal waar de patiënt komt in het ziekenhuis of bij overdracht naar de thuiszorg, revalidatiekliniek of het verpleeghuis moeten de actuele medicatiegegevens bekend zijn.

Patiënten moeten daarom voortaan bij elke afspraak in het ziekenhuis hun medicatieoverzicht meenemen. Dit overzicht kunnen zij krijgen van hun huisarts of apotheek. De maatregel geldt bij afspraken op de polikliniek, op de pre-operatieve poli (poli anesthesiologie) en ook bij opname of operatie. Zonder dit medicatieoverzicht kan een opname of operatie niet doorgaan. De richtlijn is gericht op verbetering van veiligheid en zorg voor patiënten.

Plaats een reactie