Medische studenten teleurgesteld over bezuinigingsplannen

Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) heeft met teleurstelling kennis genomen van de plannen tot bezuiniging op het hoger onderwijs. Studenten zullen het in de toekomst zonder studiefinanciering in de masterfase van hun studie moeten stellen. Ook wordt het studenten-OV-reisrecht ingekort. Het LMSO snapt dat er bezuinigd moet worden en stelt het gehele pakket aan maatregelen niet ter discussie. Wel wil het LMSO aandacht vragen voor een aantal nadelige gevolgen die voor geneeskundestudenten onevenredig groot zijn.

Geneeskundestudenten hebben nagenoeg geen keuze wel of niet door te gaan met studeren na de eerste fase. Enkel een bachelor geneeskunde is niet genoeg om aan de slag te kunnen op de medische arbeidsmarkt, hiervoor is een master geneeskunde noodzakelijk. Studenten kunnen dan ook geen weloverwogen keuze maken deze master, die met geleend of eigen geld bekostigd moet worden, wel of niet te volgen.

De master geneeskunde is bovendien aanzienlijk langer dan die van andere studies. Om een studie af te ronden die toegang geeft tot de arbeidsmarkt, moet de geneeskundestudent drie studiejaren zelf financieren.

Het OV-reisrecht wordt ingekort tot nominale studieduur plus één jaar. Voor geneeskundestudenten in de laatste fase van hun studie, de coassistenten, is gebruik van openbaar vervoer essentieel. De coassistenten lopen hun stages op verschillende plaatsen in de periferie van hun faculteit. Mocht een student meer dan één jaar uitlopen op zijn studie, dan komt deze zonder OV-reisrecht te zitten. Dit is voor zowel de student als de opleider zeer nadelig en brengt een hoop onverwachte kosten met zich mee.

Er zijn binnen de opleiding Geneeskunde grote groepen studenten aan te wijzen die onbedoeld meer dan dit ene toegestane extra jaar uitlopen.

– Doordat er voor geneeskunde een numerus fixus bestaat, lopen veel studenten een jaar vertraging op doordat zij uitgeloot worden en een jaar iets anders besluiten te studeren.
– Sinds de invoering van de bachelor?masterstructuur bestaan er binnen de opleiding twee knippen: de bachelor moet afgerond zijn om de master in te kunnen, en de preklinische fase van de master moet afgerond zijn om de klinische fase in te kunnen. Er bestaan voor geneeskundestudenten dus twee momenten die kunnen leiden tot studievertraging.
– Er bestaat een wachttijd voordat studenten de coschappen in kunnen stromen. De student heeft geen enkele invloed op deze wachttijd.
Deze grote groep studenten loopt hierdoor onbedoelde vertraging op en krijgt te maken met de bezuiningsmaatregelen.

Het LMSO is dan ook teleurgesteld om te zien dat deze maatregelen voor elke studie gelijk zijn. Geneeskundestudenten worden onevenredig hard getroffen zonder hier een bewuste keuze voor te maken. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

Het LMSO ziet graag dat de landelijke politiek kennis neemt van deze situatie en dit meeneemt in haar overweging aangaande dit onderwerp.

Plaats een reactie