Medische bevelvoering tijdens Mexicaanse griep deugde niet

Bij een ramp op Nederlands grondgebied bestaat geen eenheid van medische bevelvoering. Er is dan geen gezaghebbende autoriteit die ziekenhuizen kan opdragen om bijvoorbeeld geplande operaties stil te leggen.

Verder vallen de traumaregio’s voor de opvang van patiënten met ernstig letsel niet samen met de veiligheidsregio’s die de overige taken van rampen bestrijding doen. In de PH.Nieuwsbrief van 2 mei stond hierover een bericht naar aanleiding van een lezing van oud-politicus Ed van Thijn, die ondergetekende bijwoonde op 28 april.

Elke Peters werkte tijdens de Mexicaanse griep-epidemie op VWS. Thans is zij bij Zorgverzekeraars Nederland werkzaam als adviserend geneeskundige voor eerstelijns zorg en preventie.

Zij mailde naar aanleiding van dit bericht: Tot afgelopen november werkte ik bij VWS en zat ik in het griepteam dat zich bezig hield met de pandemie. Die pandemie zagen we van verre aankomen. Wij wisten niet goed hoeveel zieken die ramp zou opleveren en hoe ernstig de ziekte zou gaan verlopen. We waren bezig met voorbereidingen op het worst case scenario. Één van de onderdelen daarvan was ziekenhuizen te doordringen van het feit dat de IC’s en zelfs afdelingen mogelijk vol zouden komen te liggen met grieppatiënten en dat dit grote consequenties zou hebben voor de electieve ofwel planbare zorg. Helaas weigerden veel ziekenhuizen om zelf de regie te nemen en hierover afspraken te maken met omliggende ziekenhuizen. In regio Amsterdam is dat heel goed van de grond gekomen, maar daar buiten nauwelijks. Elk ziekenhuis was bang dat de productie schrikbarend zou teruglopen en dat bepaalde specialismen meer gedupeerd zouden raken dan andere (bijv. orthopedisch chirurgen versus internisten). Angst voor productieverlies werkte verlammend. Ziekenhuizen vroegen aan minister Klink om de regie te nemen. Zichtbaar werd ook dat ziekenhuizen nauwelijks op de hoogte zijn van de openbare gezondheidszorgstructuren en bevoegdheden. Niet alleen uit de Bijlmerramp waarover Ed van Thijn sprak maar ook uit de bijna Mexicaanse griep- ramp zijn veel lessen te leren!

Tot zover dit bericht.

Op 17 september vindt het tiende congres Recente internationale, nationale en lokale ontwikkelingen in de spoedzorg plaats. Drie plenaire inleiders en twintig workshops-inleiders komen dan aan het woord. Een van de workshops gaat over medische hulp bij opschaling en rampen. Dat onderwijzen wij hoe rampenbestrijding hoort te gaan, hoe het ging bijvoorbeeld bij de Bijlmerramp en de bijna-ramp van de Mexicaanse grieppandemie en hoe het zou moeten gaan bij eenheid van medische bevelvoering.

Dit congres richt zich op ervaren professionals en leidinggevenden bij ambulancediensten, huisartsenposten, crisisdiensten GGz en Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen.

Wil jij in één dag op de hoogte raken van specifieke en algemene ontwikkelingen in de spoedeisende zorg? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie