Medisch Spectrum Twente verdubbelt patiëntenplekken mammacare

Sinds februari 2012 heeft Medisch Spectrum Twente (locatie Oldenzaal) het aantal nieuwe patiëntenplekken voor mammacare fors uitgebreid. Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente heeft door inzet van een extra echotoestel en aanpassing van spreekuren met meer spreiding door de week, het aantal patiëntenplekken bij de mammacare bijna kunnen verdubbelen.

Er kan sneller een diagnose gesteld worden en begonnen worden met een eventuele behandeling, of al snel ongerustheid weggenomen worden. De periode van onzekerheid wordt hiermee zo kort mogelijk gehouden.

Gemiddeld genomen krijgt 1 op de 8 vrouwen te maken met borstkanker. De periode vanaf het ontdekken van een afwijking in de borst (knobbeltje/pijn) of verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek (SVOB) tot het moment waarop na verwijzing door de huisarts duidelijkheid verkregen wordt, is een heel spannende tijd.

Het Centrum voor mammacare van Medisch Spectrum Twente is gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met een borstafwijking.

Plaats een reactie