Medisch Spectrum Twente start 3 nieuwe leerafdelingen

Woensdag 30 november 2011 ondertekenden Saxion, ROC van Twente en ziekenhuis Medisch Spectrum Twente een samenwerkingsovereenkomst voor de start van 3 (nieuwe) leerafdelingen. Het formeren van Leerafdelingen is onderdeel van ‘Excellente Zorg’. Medisch Spectrum Twente wil verpleegkundig excelleren door een bijdrage te leveren aan het verbeteren van kwalitatieve- en veilige verpleegkundige patiëntenzorg.

V.l.n.r.: Ceciel Pinners, stafmanager Medical School Twente, Marianne Lensink, lid Raad van Bestuur MST, Frans Pol, Directeur Academie Gezondheidszorg Saxion.

Het doel van deze overeenkomst is het uitbreiden van het aantal stageplaatsen voor studenten HBO- en MBO- verpleegkunde. Hiermee wordt hen demogelijkheid geboden om in teamverband in een inspirerende leeromgeving, namelijk de reële beroepspraktijk, de totale verpleegkundige zorg voor een vastgesteld aantal zorgvragers te leren uitvoeren.De kloof tussen theorie en praktijk wordt hierdoor verder geslecht.

Door deze gezamenlijke inspanning, zijn verpleegkundigen nog beter in staat om de patiënten die zorg te geven, die ze nodig hebben. Je kunt dus zeggen dat alle partijen (ziekenhuis, Saxion, de verpleegkundigen en de patiënten) baat hebben bij de start van deze leerafdelingen.

De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, namens Saxion drs. F. Pol, directeur Academie Gezondheidszorg Saxion, namens ROC van Twente mw. J.M. Buys, directeur MBO College ROC en namens Medisch Spectrum Twente mevrouw J.G.M. Lensink MScN, Lid van de Raad van Bestuur van MST, zijn ervan overtuigd dat deze verdere samenwerking voor beide partijen voordelen oplevert. De integratie van onderwijs en beroepspraktijk wordt verbeterd en sluit (beter) aan bij het competentiegericht leren.