Medisch Spectrum Twente investeert in polikliniek Losser

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede gaat een bedrag van ongeveer € 150.000 investeren in nieuwe röntgenapparatuur in zijn polikliniek in Losser.

Met deze investering die cruciaal is voor het voortbestaan van de polikliniek, kiest de Raad van Bestuur van MST voor continuïteit van de polikliniekactiviteiten in Losser.

In december 2011 is de röntgenapparatuur in de polikliniek in Losser onherstelbaar beschadigd. Zonder de mogelijkheid om röntgenfoto’s te maken is het eigenlijk ondoenlijk om poliklinische spreekuren te houden. Na constructieve gesprekken met de huisartsen in Losser en met B&W van deze gemeente, is de Raad van Bestuur tot de slotsom gekomen dat investeren in nieuwe röntgenapparatuur belangrijk is voor de inwoners van Losser.

De huisartsen en het ziekenhuis hebben er het volste vertrouwen in dat met dit besluit een gezamenlijke positieve bijdrage kan worden geleverd aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg ten behoeve van de inwoners van Losser.

Herre Kingma van de Raad van Bestuur zegt hierover:”Waar dat logistiek en financieel mogelijk is, proberen we niet alleen de zorg maar ook sommige –veelal dure- diagnostische faciliteiten zo dicht mogelijk bij onze patiënten aan te bieden. Het voortbestaan van de polikliniek in Losser, inclusief de investering in nieuwe röntgenapparatuur, past prima in dat beleid”.

De huisartsen in Losser zijn verheugd met het besluit van het ziekenhuis. Huisarts en woordvoerder namens de Losserse huisartsen, Helena Huitema, vindt dat het ziekenhuis de inwoners van Losser hiermee een goede dienst bewijst. “Dat in een tijd van economische krimp het ziekenhuis ervoor kiest om zo’n grote investering te doen, bewijst dat het MST menens is om de polikliniek in Losser overeind te houden”.

Naar verwachting kan de nieuwe röntgenapparatuur eind dit jaar in gebruik worden genomen. Dit in verband met de nieuwbouw en renovatie van verpleegcentrum Oldenhove van Zorggroep Sint Maarten. De renovatie van het gebouw, waarin MST ruimte huurt voor zijn polikliniek, zal begin oktober zijn afgerond. Tot het moment van ingebruikname van de gerenoveerde röntgenafdeling in de polikliniek, zijn de patiënten uit Losser voor de KNO, de longgeneeskunde en de chirurgie, alsmede voor het maken van röntgenfoto’s nog even aangewezen op de MST-locatie in Oldenzaal. Indien gewenst kunnen onze patiënten uiteraard ook gebruik maken van onze faciliteiten in Enschede.

De specialismen kindergeneeskunde, orthopedie, gynaecologie, interne geneeskunde, neurologie en het afnamelaboratorium worden ondergebracht in tijdelijke ruimten op locatie Losser. De centrale receptie blijft tijdens deze bouwfase ongewijzigd.

Plaats een reactie