Medicijnen hebben geen vaste prijzen meer

De nieuwste wijzigingen in het zorgstelsel zijn per 1 januari 2012 ingegaan. Voor apothekers, maar ook voor hun patiënten zijn in dat opzicht de prestatiebekostiging en de vrije prijzen van medicijnen van belang.

Het kan zijn dat deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van medicijnen die patiënten nodig hebben. Daarom start KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, een informatiecampagne voor alle patiënten van de ongeveer 2000 apotheken in Nederland met onder meer een Informatiekrant en een speciale rubriek op de website www.apotheek.nl

Vanaf woensdag 4 januari 2012 ligt in alle apotheken de eerste editie van een speciale KNMP Informatiekrant klaar voor patiënten met allerlei belangrijke gegevens en uitleg over de wijzigingen. Ook komt in deze Informatiekrant, waarvan de komende weken nog enkele actuele edities zullen verschijnen, een aantal apothekers aan het woord om uitleg te geven.

Daarnaast heeft de KNMP relevante informatie geplaatst op de door patiënten veel bekeken website www.apotheek.nl . Hier staat ook een Vraag en antwoord rubriek. Daarin is onder meer te lezen dat het voor patiënten bij het verkrijgen van medicijnen op recept zeer belangrijk is om te weten of hun zorgverzekeraar al dan niet een contract met de apotheek heeft. Hiervan kan namelijk de vergoeding die de zorgverzekeraar betaalt afhankelijk zijn.

“In principe zou alles voor de apotheek en de patiënt duidelijk moeten zijn”, aldus voorzitter Jan Smits van de KNMP. “Maar veel zorgverzekeraars hebben pas in een laat stadium aan apothekers contracten voorgelegd. We zien nu al dat de veranderingen een zware wissel trekken op de ict-systemen en de administratieve lastendruk voor de apotheek. Apothekers en ict-leveranciers zijn met man en macht bezig dit op te lossen. Uiteraard is en blijft optimale begeleiding van de patiënt door de apotheker een vanzelfsprekendheid”.

De overige wijzigingen in de zorg zijn inmiddels door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via de landelijke campagne Veranderingen in de zorg gecommuniceerd.

Meer informatie
Hoe is de zorg en ondersteuning per 2015 georganiseerd?
Wat zijn de veranderingen in de zorg (2015 & 2016)?

Plaats een reactie