Medicatieveiligheid topprioriteit apothekers

Apothekers kennen als geen ander de risico’s rondom het medicijngebruik van hun patiënten. Apothekers houden nauwgezet bij welke medicijnen zij aan hun patiënten verstrekken, controleren dagelijks ieder recept en bewaken op mogelijke wisselwerkingen met andere medicijnen die de patiënt gebruikt. Apothekers zetten vol in op verdere verbetering van de medicatieveiligheid en hebben al tal van initiatieven genomen om het aantal ongelukken met medicijnen terug te dringen (lees het themamagazine Medicatieveiligheid). Daarvoor is samenwerking met andere zorgverleners en de patiënt een vereiste. KNMP en NVZA herkennen zich dan ook niet in het onderzoek dat de NPCF naar buiten heeft gebracht.

Extra aandacht voor medicatieoverdracht
Apothekers zorgen er al jaren voor dat andere zorgverleners worden voorzien van een zo compleet mogelijk medicatieoverzicht van hun patiënten. Geen geringe sinecure, omdat patiënten vaak meerdere behandelaars hebben, die telkens wijzigingen kunnen aanbrengen in de medicatie. Uit onderzoek blijkt dat elke overgang naar een volgende zorgverlener risico’s voor de medicatieoverdracht met zich meebrengt. Goede samenwerking tussen de behandelaars onderling en goed overleg met de patiënt is een vereiste om het medicatiedossier compleet te houden.

Sinds 1 januari 2011 is de Richtlijn Medicatieoverdracht van kracht. Apothekers zijn zeer actief met het invoeren van de Richtlijn, zo blijkt uit een enquête van de KNMP en NVZA. Initiatieven van apothekers m.b.t. de medicatieoverdracht zijn:

– het houden van een uitgebreide intake van nieuwe patiënten of passanten, om het medicatieoverzicht bij de start te actualiseren;
– het doornemen van het medicatiegebruik bij risicopatiënten;
– het meegeven van een medicatieoverzicht als een patiënt wordt opgenomen wordt in het ziekenhuis;
– bij opname in het ziekenhuis het medicatieoverzicht in een verificatiegesprek met de patiënt te checken;
-het verwerken van een medicatieoverzicht dat het ziekenhuis meegeeft na ontslag uit het ziekenhuis.

De KNMP en de NVZA meten dit jaar drie keer via een enquête onder haar leden wat de vorderingen zijn bij het verbeteren van de beschikbaarheid van een medicatieoverzicht.

Samenwerking tussen zorgverleners en patiënt een vereiste
Het actueel houden van het medicatieoverzicht is een zaak van alle zorgverleners én van de patiënt. Patiënten kunnen een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld aan hun apotheker door te geven welke zelfzorgmiddelen of andere medicatie zij gebruiken. KNMP/NVZA projectleider medicatieoverdracht Anne de Roos: “Vrààg je apotheker om een medicatieoverzicht als je naar een specialist of behandelaar gaat; geef eerlijk informatie over je medicijngebruik, betrek je medicijnen zo veel mogelijk bij één vaste apotheek en geef toestemming aan je zorgverlener om gegevens te mogen overdragen.”

Standaard medicatieoverzicht
KNMP en NVZA hebben eind vorig jaar het initiatief genomen om te komen tot een standaard medicatieoverzicht, dat in het hele land zal worden gebruikt. De leveranciers van de automatiseringssystemen van de apothekers werken op dit moment hard aan het mogelijk maken van dat eenduidig medicatieoverzicht. Op dat overzicht komt informatie te staan over het huidige medicatiegebruik van de patiënt, de gestopte medicatie en eventuele allergieën en contra-indicaties. Deze informatie is als noodzakelijk bestempeld in de richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens door 21 zorgkoepels, NPCF, VWS, IGZ en ZN.

Plaats een reactie