Medicatieveiligheid langdurige zorg en zorg thuis sterk verbeterd

0
593

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en zorg thuis is bij de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opnieuw bezochte instellingen sterk verbeterd. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de IGZ. Bij deze instellingen is het aantal hoge en zeer hoge risico’s met 80% of meer afgenomen. Het onderzoek laat zien dat instellingen de medicatieveiligheid binnen een jaar fors kunnen verbeteren.

In september 2010 publiceerde de inspectie een rapport over medicatieveiligheid in de langdurige zorg en zorg thuis. Uit dat rapport bleek dat de medicatieveiligheid in de bezochte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking fors onvoldoende was. Bij de bezochte thuiszorginstellingen was de medicatieveiligheid over de volle breedte zorgwekkend. Ook in driekwart van de verpleeghuizen en bij bijna alle verzorgingshuizen was de medicatieveiligheid niet volledig gewaarborgd.

Grote verbetering
In het vervolgonderzoek beoordeelde de inspectie 196 instellingen opnieuw omdat zij tijdens het eerdere onderzoek op één of meer punten hoog of zeer hoog risico scoorden. In alle sectoren was het aantal hoge en zeer hoge risico’s met 80% of meer afgenomen (verpleeghuizen 84%, verzorgingshuizen 89%, gehandicaptenzorg intra- en semimuraal 80% respectievelijk 87% en thuiszorg 87%). Het percentage van de 208 instellingen dat bij één of meer onderwerpen vorig jaar nog hoog of zeer hoog risico scoorde, daalde van 94% naar 27%. De inspectie volgde de instellingen die nog niet voldoende resultaten konden laten zien totdat de medicatieveiligheid voldoende gewaarborgd was. Bij drie instellingen leidde dat dit jaar tot het instellen van verscherpt toezicht.

De grootste winst voor de medicatieveiligheid was in alle sectoren het beschikbaar komen van medicatieoverzichten en –deellijsten vanuit de apotheek. De veiligheid neemt toe als de zorgmedewerkers de medicatieoverzichten niet meer zelf maken op basis van de aanwezige medicijndoosjes, maar kunnen beschikken over lijsten die de apotheek heeft geprint vanuit een actueel digitaal bestand.

Task Force Medicatieveiligheid
Naar aanleiding van het eerste inspectierapport van september 2010, hebben de landelijke organisaties van cliënten, artsen, apothekers, zorgorganisaties en zorgmedewerkers de handen ineen geslagen in een Task Force Medicatieveiligheid. Samen werken ze aan het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Bestuurders nu aan zet
De inspectie benadrukt in het nieuwe rapport dat bestuurders van alle zorginstellingen in de langdurige zorg en zorg thuis aan zet zijn om na te gaan of de medicatieveiligheid in hun organisatie op orde is. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van twee inspectierapporten en van de vele handreikingen die de cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties ontwikkelden.

Het vervolgonderzoek van de inspectie bewijst dat instellingen binnen één jaar tijd forse verbeteringen kunnen bereiken. De komende jaren blijft de IGZ volgen of zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de farmaceutische zorg hebben genomen. Als na alle inspectierapporten en handreikingen de medicatieveiligheid nog steeds niet op orde is, zal de inspectie stevig optreden.