Medicatieproject apotheek wint Nationale Patiëntveiligheid Award 2010

De ziekenhuisapotheek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum krijgt vandaag de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 voor een nieuwe aanpak om fouten met medicijnen te voorkomen. In het Maastricht UMC zijn de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek verantwoordelijk gemaakt voor het klaarmaken van zogenoemde parenteralia (injectie- en infusievloeistoffen). Voorheen was dat een taak voor het toch al overbelaste verplegend personeel. Door deze nieuwe taakverdeling is het aantal fouten met deze medicijnen teruggedrongen met 97 procent. De KNMP en NVZA feliciteren medewerkers en patiënten van Maastricht UMC met deze spectaculaire verbetering van de patiëntveiligheid.

Medicijnen klaarmaken: een vak apart
Het medicatietraject (vanaf het voorschrijven van het medicijn tot en met het moment van innemen) is complex en foutgevoelig. In het ziekenhuis zijn tal van factoren die incidenten met medicijnen in de hand werken. Zo moet bijvoorbeeld uiterst secuur te werk worden gegaan bij het klaarmaken en toedienen van medicijnen via injecties of infusen. Voor ziekenhuisapothekers en hun assistenten is dat een logisch onderdeel van hun vak. Zij hebben de kennis en ervaring om de parenteralia op deskundige wijze voor toediening gereed te maken.

Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de langdurige zorg(zoals verzorgingshuizen en verpleeghuizen) kunnen risico’s rond de farmaceutische zorg verkleind worden door – meer dan nu het geval is – een beroep te doen op de expertise van de apotheker en het apotheekteam.[1]

Samen werken aan medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid is weliswaar een vanzelfsprekend onderdeel van het apothekers(assistenten)vak, maar vereist goede samenwerking van alle betrokkenen: voorschrijvers, apothekers(assistenten), verplegend en verzorgend personeel, en de patiënt zelf. Het medicatieproject van het Maastricht UMC toont aan dat samenwerking in de zorg, met erkenning van elkaars expertise, leidt tot een indrukwekkende verbetering van de patiëntveiligheid.

Medicatie-incidenten melden om ervan te leren
Apothekersorganisaties KNMP en NVZA zijn erop gebrand om het aantal vermijdbare incidenten met geneesmiddelen verder terug te dringen. Daarvoor hebben zij een meldsysteem voor medicatie-incidenten ingericht, de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Door medicatie-incidenten landelijk te registreren en eenduidig te ordenen, krijgen zorgverleners inzicht in hoe fouten ontstaan en hoe ze kunnen leiden tot schade. Met die kennis kunnen gerichte verbeteracties worden ingezet. De CMR is sinds 2006 in ziekenhuizen operationeel en sinds 2010 zijn ook openbare apotheken en instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) aangesloten. Het systeem is zo ontworpen dat straks ook huisartsen en andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij het voorschrijven, bereiden, afleveren en toedienen van medicatie, mee kunnen doen.

[1] IGZ rapport ‘Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende’, september 2010

Plaats een reactie