Medicatiecheck verbetert medicijngebruik

De doelstelling van Service Apotheek en Zilveren Kruis Achmea is gelijk: mensen helpen zo gezond mogelijk te worden en te blijven. Om dit waar te kunnen maken, werken beide organisaties nauw samen. Een goed voorbeeld is de Medicatiecheck van Service Apotheek, die door Zilveren Kruis Achmea beschikbaar wordt gesteld aan haar verzekerden.

De Medicatiecheck is een periodieke beoordeling van het complete geneesmiddelengebruik. De gegevens die Service Apotheek hierover zelf bijhoudt, laten zien welke resultaten de Medicatiecheck reeds heeft opgeleverd. Doorgevoerde veranderingen (in 2009) betroffen bijvoorbeeld in ruim 9% van de gevallen het staken van een geneesmiddel, in bijna 5% het toevoegen van een geneesmiddel, en in 10% het veranderen van het gebruik of de dosering.

De Medicatiecheck past prima bij het streven van Zilveren Kruis Achmea om zich, in samenwerking met partners, te onderscheiden op kwaliteit voor haar verzekerden. Ook kan de zorgverzekeraar hiermee gericht inspelen op behoeften van collectiviteiten, zoals de thuiszorgorganisatie Evean/Icare. Zilveren Kruis Achmea en Evean/Icare hebben samen een gezondheidsprogramma ontwikkeld dat gericht is op de specifieke behoeften van de Evean/Icare-leden. De Medicatiecheck is een belangrijk onderdeel van het programma. Zoals Arné van den Boom, Commercieel Directeur bij Zilveren Kruis Achmea, stelt: “Ons motto is: alleen met gebundelde kracht kunnen we de zorg steeds beter maken.” Daar sluit Service Apotheek zich in woord en daad bij aan.

Doelmatig en veilig
De Medicatiecheck is een gratis service voor mensen van 65 jaar en ouder die minstens vijf geneesmiddelen gebruiken. Wie ervoor in aanmerking komt, krijgt vanzelf een uitnodiging van de apotheker. De Service Apotheker buigt zich in dat geval samen met de huisarts over de gebruikte geneesmiddelen, om te kijken of daar misschien wat aan veranderd moet worden. Kan er wat af, moet er misschien juist iets bij, is een andere dosis beter?

Het belangrijkste doel van de Medicatiecheck is te zorgen dat het geneesmiddelengebruik zo veilig en doelmatig mogelijk is. Apotheker Tik Gie Tjan van Service Apotheek Tjan te Hollandscheveld legt uit hoe dat in zijn werk gaat. “Met behulp van een speciaal programma leggen wij al onze gegevens naast die van de arts. Vervolgens bekijken wij of de klant geen geneesmiddelen inneemt die onverenigbaar zijn met elkaar. Bijvoorbeeld omdat het ene middel ervoor zorgt dat de concentratie van het andere middel wordt verhoogd. Of omdat het ene middel de werking van het andere middel juist teniet doet.”
Eventuele aanpassingen in medicatie gebeurt in goed overleg met de huisarts en de gebruiker zelf. De specifieke expertise van zowel de apotheker als de huisarts komen op deze manier goed tot hun recht.

Plaats een reactie