Media hechten aan transparant beleid maar weten dat moeilijk te integreren

De laatste jaren lijkt de kritiek op media en journalistiek in Nederland toe te nemen. Uit zowel publieke als politieke hoek krijgen zij het verwijt feiten te overdrijven, hypes te creëren en misbruik te maken van hun macht. Yael de Haan onderzocht hoe Nederlandse media hebben gereageerd op de kritiek op hun functioneren.

Hiertoe analyseerde ze onder meer dagelijkse redactieprocessen van de Volkskrant, het NOS Nieuws en het RTL Nieuws. Ze laat zien dat mediaorganisaties en journalisten de kritiek niet alleen serieus nemen, maar ook steeds meer naar vormen zoeken om verantwoording af te leggen en rekening te houden met het publiek.

Uit de introductie van een groot aantal instrumenten – van ombudsman tot correctierubriek en van weblogs tot online discussiefora – blijkt binnen mediaorganisaties een groeiende aandacht voor openheid, transparantie, verantwoording en interactie met het publiek.

Toch blijkt de journalistieke praktijk weerbarstig, zo stelt De Haan. Journalisten weten de instrumenten moeilijk te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdgebrek en de soms harde, beledigende toon van de klachten spelen hierbij een rol.

Ook vinden journalisten het lastig om een balans te vinden tussen informeren, luisteren en uitleg geven. De angst om hun journalistieke autonomie te verliezen blijkt volgens De Haan vaak groter dan hun wil om het publiek en de kritiek serieus te nemen.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. Y.M. de Haan
Faculteit: Communicatiewetenschap
Proefschrift: Between professional autonomy and public responsibility: accountability and responsiveness in Dutch media and journalism
Promotor: dhr. prof. dr. J.L.H. Bardoel en dhr. prof. dr. K.L.K. Brants
Datum: Donderdag 12 januari 2012, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie