Media beïnvloeden verkiezingen negatief

0
743

De media besteden bij verkiezingscampagnes meer aandacht aan de politieke strijd dan aan politieke onderwerpen en ze doen dit op een overwegend negatieve toon. Ook berichten de media veelvuldig over personen in plaats van de partijen die ze vertegenwoordigen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Janet Takens. De hoeveelheid aandacht voor de politieke strijd, individuele politici en negatief nieuws is sinds 2002 echter afgenomen. Wel richten de media zich steeds meer op de partijleiders in plaats van de politieke partijen.

Tijdens verkiezingscampagnes spelen de media een belangrijke rol door hun berichtgeving over de politieke strijd en peilingen. In het publieke debat wordt kritiek geuit op de invloed van de media op de verkiezingen. Met een eenzijdige focus op de politieke strijd, personen en negativiteit zouden zij in belangrijke mate het stemgedrag van kiezers beïnvloeden. Takens onderzocht in hoeverre dit daadwerkelijk zo is door de berichtgeving in de dagbladen en televisie tijdens vijf verkiezingscampagnes tussen 1998 en 2010 in Nederland te analyseren.

De berichtgeving van de media beïnvloedt stemgedrag. Als media meer berichten over de politieke strijd veranderen kiezers vaker van mening. Kiezers veranderen vooral van stemvoorkeur wanneer zij veel nieuws krijgen voorgeschoteld over succes van partijen en politici in de peilingen en debatten en nieuws over politieke conflicten. Kiezers wegen hun mening over partijleiders bovendien zwaarder in hun stemkeuze als media meer berichten over partijleiders.

De resultaten uit het onderzoek van Takens kunnen het publieke debat over de rol van de media tijdens verkiezingen verhelderen. Het geeft journalisten inzicht in het effect van hun berichtgeving over de politieke strijd en hun focus op partijleiders. Maar het laat ook zien dat de eenzijdige focus op de politieke strijd, negativiteit en personen tussen 2002 en 2010 afnam en dat zorgen over medialogica dus slechts gedeeltelijk gerechtvaardigd zijn.