Medewerkers ziekenhuizen kennen Raad van Toezicht niet

Bestaande regelingen om risicovolle situaties te melden zijn onbekend en Raden van Toezicht in ziekenhuizen staan op té grote afstand van de medewerkers. Mede daardoor worden misstanden niet gemeld en kunnen Raden van Toezicht niet goed functioneren. Die conclusie trekt vakbond CNV Publieke Zaak na een onderzoek onder haar leden die in een ziekenhuis werken.

Onderzoek CNV Publieke Zaak n.a.v. incident Maasstad Ziekenhuis

Aanleiding voor het onderzoek is de bacterie-epidemie in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. CNV Publieke Zaak vindt dat de directie en de Raad van Toezicht van het ziekenhuis de verantwoordelijkheid te gemakkelijk van zich af schuift. Om er achter te komen of problemen zoals in het Maasstad Ziekenhuis zich ook in andere ziekenhuizen voordoen, heeft CNV Publieke Zaak een onderzoek uitgezet onder haar leden die werken in ziekenhuizen. Leden konden anoniem aan het onderzoek meedoen.

‘Onnatuurlijke dood door val uit bed’
Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 80% van de medewerkers in ziekenhuizen niet weet wat de rol van de Raad van Toezicht is als het om misstanden gaat. Ook kent bijna 75% de klokkenluidersregeling voor de zorg niet. Eén derde van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan situaties meegemaakt te hebben die gemeld hadden moeten worden bij de inspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘onnatuurlijke dood door val uit bed’, ‘verkeerd wasmiddel voor instrumentarium’, ‘verkeerd bloed aan patiënt gegeven’, en ‘uitvallen van alarmeringssysteem’. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat misstanden niet alleen in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voorkomen, maar in veel meer ziekenhuizen. Vier op de tien medewerkers meldt onverantwoord optreden van specialisten. Bijna de helft van de incidenten is terug te voeren op personeelstekorten, zo blijkt uit het onderzoek.

Dat misstanden niet gemeld worden heeft voor een deel te maken met de angst van medewerkers om misstanden aan de kaak te stellen. Ze zijn bang voor de reacties van collega’s en leidinggevenden. Volgens deelnemers aan de enqu(ee)te komt het ook voor dat misstanden door directies en Raden van Toezicht in de doofpot worden gestopt vanwege de goede naam van het ziekenhuis.

Anonieme klokkenluidersregeling
Via de klokkenluidersregeling in de zorg kunnen misstanden gemeld worden, maar dit kan niet anoniem. Dat is voor veel medewerkers reden om niet van de regeling gebruik te maken. CNV Publieke Zaak vindt dat de huidige klokkenluidersregeling moet worden uitgebreid met de mogelijkheid anoniem zaken te melden. “Veel medewerkers geven aan makkelijker misstanden te durven melden als dat anoniem kan”, zegt voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak. “Medewerkers worstelen hiermee. Hun professionaliteit zegt dat ze zaken moeten melden, maar de omgeving zorgt ervoor dat ze dit niet aandurven. Van fouten moet geleerd worden, daardoor wordt de zorg alleen maar beter. Daarom pleiten wij voor een anonieme klokkenluidersregeling.”

CNV Publieke Zaak vindt niet dat er nieuwe regels of protocollen moeten worden opgesteld, maar wel dat er beter gebruik moet worden gemaakt van de huidige regelingen. Ondernemingsraden kunnen hier ook een rol in spelen. “Er gaat gelukkig heel veel goed in de zorg en de meeste medewerkers beleven veel plezier aan hun werk. Maar daar waar het misgaat moet een goed vangnet zijn en een goede mogelijkheid om zaken te melden”, zegt Eric de Macker. CNV Publieke Zaak wil onderzoeken hoe de rol van de Raden van Toezicht hierin is en hoe die waar nodig verbeterd kan worden. Een directe lijn van medewerkers naar Raad van Toezicht, bijvoorbeeld via de anonieme klokkenluidersregeling, zou een groot verbeterpunt zijn. Eerder al pleitte CNV Publieke Zaak voor een vertegenwoordiging van de medewerkers in de Raden van Toezicht. “Hiermee verhoog je de kennis van de werkvloer in de Raden van Toezicht en wordt de afstand naar de medewerkers kleiner.”

Plaats een reactie