Mechanismen voor verdediging tegen chemotherapie in beenmergstamcellen bij AML

Bij acute myeloïde leukemie (AML) is sprake van een kwaadaardige stoornis bij de rijping van bloedcellen uit stamcellen in het beenmerg. Inzicht in de mechanismen waarmee ‘ontspoorde’ stamcellen zich verdedigen tegen chemotherapie is van belang voor de ontwikkeling van strategieën om hier met behandeling op aan te grijpen.

In haar onderzoek heeft Susan de Jonge-Peeters zich daarbij specifiek gericht op de zogenaamde ABC-transporters, speciale membraaneiwitten die een rol spelen bij het verwijderen van celdodende middelen uit de leukemiecel.

De Jonge-Peeters ontdekte dat enkele van deze ABC-transporters hoog tot expressie komen in onrijpe stamcellen. Hiervan is bekend dat zij ook betrokken zijn bij het cholesterolmetabolisme. Vervolgens is in het laboratorium uitgetest of het remmen van de aanmaak van cholesterol met cholesterolverlagende medicijnen (statines) de celdodende werking van chemotherapie kan bevorderen. Dit bleek zo te zijn bij cellen in een subgroep van AML-patiënten. Mogelijk kunnen statines een bijdrage leveren aan nieuwe behandelingen bij AML. Het onderzoek werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Susan de Jonge-Peeters (Vierlingsbeek, 1976) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichte haar onderzoek aan de afdelingen Hematologie, Medische Oncologie en Kindergeneeskunde van het UMCG. De Jonge-Peeters werkt als internist in opleiding bij de Afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG.

Promotiegegevens
Promotie: mw. S.D.P.W.M. de Jonge-Peeters
Proefschrift: ABC transporters and cholesterol metabolism in acute myeloid leukemia
Promotor(s): prof.dr. E. Vellenga, prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. F. Kuiper
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 16 februari 2011, 13.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie