Meander toont aan dat chronische darmontstekingen de botstofwisseling beïnvloedt

Ruim honderd patiënten bezochten op woensdag 18 augustus de voorlichtingbijeenkomst over het wetenschappelijk onderzoek dat binnen Meander verricht is naar vitamine D tekort en osteoporose (botontkalking) bij patiënten met chronische darmontstekingen. De aanwezige patiënten hebben het afgelopen jaar aan dit onderzoek meegewerkt.

Tijdens een interactieve avond zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en zijn veel vragen van de aanwezigen beantwoord.

Het afgelopen jaar zijn binnen Meander ruim 300 patiënten met inflammatoire darmziekten (kortweg: IBD), bestaande uit de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, gescreend op osteoporose en vitamine D tekort. Deze screening maakt onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd is in een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Interne Geneeskunde en Maag-, Darm-, Leverziekten van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Op woensdag 18 augustus zijn aan de patiënten en andere geïnteresseerden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Hoofdonderzoeker en arts-assistent Maag-, Darm-, Leverziekten Paul Bours: “Door dit onderzoek heb-ben de deelnemende patiënten een (vroeg)diagnostiek naar osteoporose gekregen en dragen de opgedane wetenschappelijke resultaten bij tot het oplossen van dit belangrijke gezondheidsprobleem.”

Verschillende onderzoeken in het verleden tonen aan dat IBD patiënten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van osteoporose waardoor de kans op botbreuken toeneemt. De reden waarom deze patiënten een verhoogd risico hebben op osteoporose is tot nog toe onbekend. Mogelijke oorzaken zouden het gevolg van de darmontsteking zelf of een tekort aan vitamine D kunnen zijn. Reden voor Meander om een wetenschappelijk onderzoek te starten om meer te weten te komen over het vóórkomen van osteoporose bij deze patiënten en mogelijke risicofactoren (zoals vitamine D) in kaart te brengen.

Paul Bours: “Ons project is de grootste wetenschappelijke studie die tot nog toe verricht is bij IBD patiënten en levert mede daarom belangrijke resultaten op. We zagen bijvoorbeeld dat het Vitamine tekort een veelvoorkomend probleem is, maar vergelijkbaar met de ‘gezonde bevolking’. Daardoor weten we nu dat het verhoogd risico op osteoporose in de patiëntengroep niet veroorzaakt wordt door een groter gebrek aan vitamine D. We kunnen bevestigen dat bij IBD patiënten vaker osteopo-rose voorkomt dan in de gezonde bevolking, maar minder vaak dan uit eerdere, kleinere onderzoeken bleek. Met deze resultaten kunnen we de richtlijn voor screening aanscherpen en de osteoporose screening bij IBD patiënten verbeteren. Door het combineren van de aanbevelingen in de huidige richtlijn én de uitkomsten van deze studie denken wij dat in de toekomst gerichter kan worden gezocht naar echte hoog-risico patienten.”

Plaats een reactie