Meander Medisch Centrum en banken tekenen financieringscontract voor nieuw ziekenhuis

Op woensdag 30 juni hebben Meander Medisch Centrum, Rabobank, ING Bank en Bank Nederlandse Gemeenten hun handtekening gezet onder het financieringscontract, waarmee de financiering voor het nieuwe ziekenhuis van Meander definitief rond is. Op 27 augustus a.s. wordt de eerste paal aan de Maatweg geslagen. Namens het consortium van banken treedt de Rabobank Amersfoort en omstreken als penvoerder op.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe ziekenhuis en dat spreekt ook de Rabobank Amersfoort en omstreken aan. Zo wordt op de nieuwe locatie duurzaam gebouwd en gewerkt met energie-besparende technieken, variërend van LED-verlichting tot koude-warmteopslag. Maar ook door in samenwerking met de gemeente beleid te vormen om mensen te stimuleren met het openbaar vervoer of op de fiets naar het ziekenhuis te komen. Meander Medisch Centrum is één van de grootste werkgevers in de regio Amersfoort en draagt met de nieuwbouw bij aan de economische ontwikkeling van deze regio.

Het nieuwe ziekenhuis
Met de nieuwbouw heeft Meander Medisch Centrum nog meer mogelijkheden om haar status als top-klinisch opleidingsziekenhuis verder uit te breiden. Het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg vervangt de twee bestaande locaties Amersfoort Lichtenberg en Amersfoort Elisabeth. In 2013 wordt het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen. In het nieuwe ziekenhuis kan Meander Medisch Centrum haar patiënten en bezoekers in een comfortabele en klantvriendelijke omgeving ontvangen. Patiënten en bezoekers hebben op veel plekken direct uitzicht op de groene omgeving en rivier de Eem. Het ziekenhuis is zo ontworpen dat patiënten en bezoekers er eenvoudig hun weg kunnen vinden. Het bestaat uit verschillende bouwdelen: een deel voor de acute zorg, zoals de spoedeisende hulp, operatiekamers en onderzoeksafdelingen, een hotelgedeelte waar de verpleegafdelingen zijn ondergebracht en een polikliniekengedeelte waar de spreekuren worden gehouden. De gebouwen worden met elkaar verbonden door een uitgebreid overkapt openbaar gebied. Aan de kant van de Eem wordt een psychiatrisch centrum gerealiseerd. Onder het ziekenhuis komt een parkeerlaag met voldoende parkeerplaatsen.

Plaats een reactie