MCH-protocol kindermishandeling krijgt wetenschappelijke basis

Woensdag 27 april 2011 geeft het ministerie van VWS het startsein voor de campagne voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderzoek laat zien dat deze meldcode effectief is; wie ermee werkt, trekt drie keer zo vaak aan bel bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), dat met het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden het landelijke protocol kindermishandeling heeft ontwikkeld, werkt al met deze meldcode. Hester Diderich, aandachtsfunctionaris kindermishandeling en initiatiefnemer van het protocol, gaat de effecten van de meldingen wetenschappelijk onderzoeken en heeft hiervoor een ZonMw-subsidie ontvangen.

Het protocol ‘Melden van kinderen in zorgwekkende opvoedingssituaties’ heeft het MCH eind 2007 ingevoerd. Hiermee melden verpleegkundigen van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) een vermoeden van kindermishandeling aan het AMK. Het gaat dan om ouders die de SEH bezoeken vanwege bijvoorbeeld een zelfmoordpoging, alcoholmisbruik of de gevolgen van huiselijk geweld.

Een jaar na invoering bleek het aantal meldingen te zijn gestegen van nul naar 100. Bijna altijd – in 93,5% van de gevallen – bleek de melding terecht. Met het wetenschappelijk onderzoek wil Diderich meer inzicht krijgen in de effecten van het protocol en de landelijke invoering ervan monitoren. Zo wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht welke hulp daarna wordt geboden, en of er bijvoorbeeld een verband is tussen het probleem van de ouder en de terechtheid van de melding achteraf.

Plaats een reactie