MBO-scholen op cursus voor signaleren alcohol- en drugsgebruik

0
557

Met de cursus Vroegsignalering van de Gezonde School en Genotmiddelen voor het MBO, krijgen MBO-scholen concrete handvatten voor het aanpakken van problematisch alcohol- en cannabisgebruik van scholieren. Zij hebben hier grote behoefte aan, bleek uit eerder onderzoek van het Trimbos-instituut, omdat MBO-ers vaker dan hun leeftijdsgenoten alcohol en cannabis gebruiken. De cursus is gisteren in Utrecht officieel gepresenteerd aan Minister Van Bijsterveldt van het Ministerie van Onderwijs, samen met de minister van VWS opdrachtgever. Verschillende mbo-scholen in Nederland hebben al belangstelling getoond voor de cursus, die gratis verkrijgbaar is via www.signalerenalcoholendrugs.nl.

Binnen het MBO worden veel genotmiddelen gebruikt, wat nogal eens leidt tot voortijdig schoolverlaten. De groep jongeren op het MBO die dagelijks cannabis gebruikt, is groter dan de algemene groep jongeren van dezelfde leeftijd van 15-24 jaar. Uit het onderzoek ‘Middelengebruik en voortijdig schoolverlaten’ (2010) bleek bovendien dat VMBO- en MBO-scholen behoefte hadden aan meer ondersteuning, met name op het gebied van middelengebruik in relatie tot schoolverzuim. Mede omdat het ter sprake brengen van problematisch gebruik en verslaving onder leerlingen voor veel docenten en leerlingen nog als een taboe geldt. Met deze cursus wordt in die behoefte voorzien.

De cursus Vroegsignalering mbo is een e-learning pakket dat uit 2 delen bestaat. De basiscursus is voor iedereen binnen het mbo, zowel onderwijzers als bijvoorbeeld beveiligers of de conciërge. Deelnemers krijgen algemene info over alcohol en drugs, leren signalen herkennen die kunnen duiden op problematisch alcohol- of drugsgebruik en hoe ze jongeren eventueel de stap naar hulpverlening kunnen laten maken. In de vervolgcursus wordt dieper ingegaan op het signaleren van alcohol- en drugsproblemen signaleren, gespreksvoering met een jongere, specifieke doorverwijzing naar een IVZ of het regelen van spreekuren op school.

De Gezonde School en Genotmiddelen
Met de cursus Vroegsignalering voor docenten en personeel op het MBO is een bijna volwaardig pakket voor het MBO beschikbaar. Docenten kunnen in de klas al werken met het pakket www.mborokendrinkendrugs.nl, leerlingen kunnen zelf informatie krijgen via Watdrinkjij.nl.

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is een integraal onderwijsprogramma van het Trimbos-instituut. Het stimuleert schoolgaande jongeren bewust na te denken over alcohol, tabak en drugs en leert hen om te gaan met groepsdruk. De kracht van DGSG is de brede opzet: naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor goed schoolbeleid, signaleren en begeleiden van problematisch gebruik en het betrekken van ouders. Een gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.