MBO-opleiding voor medewerkers operatieteam en radiotherapie

Het Opleidingscentrum van het UMC Utrecht heeft, in samenwerking met ROC Midden Nederland, een nieuwe opleiding voor doktersassistenten ontwikkeld. De opleiding bestaat uit twee varianten. Doktersassistenten worden speciaal opgeleid om te ondersteunen bij behandelingen en onderzoeken binnen een operatieteam of een radiotherapeutisch team. De nieuwe opleiding is een van de oplossingen voor het nijpende personeelstekort in verschillende medisch ondersteunende functies.

De opleiding tot doktersassistent biedt ziekenhuizen vanaf september 2010 de mogelijkheid om medisch-ondersteunende medewerkers op te leiden tot een MBO niveau 4 diploma. De doktersassistent wordt opgeleid voor het uitvoeren van administratieve en organisatorische taken en het beheren en klaar maken van ruimtes en apparatuur. Binnen de opleiding is er veel aandacht voor de opvang, begeleiding en voorlichting van de patiënt en voor het samenwerken met collega’s en specialisten. Na een gemeenschappelijk opleidingsprogramma wordt de student opgeleid voor een van de twee varianten. De doktersassistent operatieve zorg werkt in operatieteams bij geplande, kortdurende ingrepen of behandelingen. De doktersassistent radiotherapie assisteert op een bestralingsunit bij de behandeling van patiënten. Het UMC Utrecht zal als eerste ziekenhuis met beide opleidingsvarianten starten.

Cathrien van Aar is teamleider Beroepsopleidingen van het Opleidingscentrum UMC Utrecht en medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de opleiding: ‘Er moest een oplossing komen voor de structurele en steeds nijpendere tekorten in verschillende medisch ondersteunde functies, waaronder de functie van operatieassistent. De huidige opleidingen voorzien onvoldoende in deze behoefte. Het UMC Utrecht heeft, in samenwerking met het Diakonessenhuis, gekozen voor het ontwikkelen van een MBO functieprofiel aansluitend bij de veranderende inhoud en organisatie van het medisch ondersteunend werk. Werkgevers bereiken met dit nieuwe aanbod ook andere doelgroepen.’

De nieuwe opleiding duurt twee jaar en is een leer- werktraject voor kandidaten die in het bezit zijn van een diploma Verzorgende MBO niveau 3 of afgestudeerd zijn op MBO niveau 4 met een zorggerelateerde opleiding. Verpleegkundigen of doktersassistenten krijgen een maatwerktraject aangeboden. Alle kandidaten solliciteren voor een opleidingsplaats bij een ziekenhuis.

De ontwikkeling van deze MBO varianten versterkt de samenwerking tussen ROC Midden Nederland en het UMC Utrecht en biedt in de toekomst ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van een opleidingsaanbod voor andere medisch ondersteunde beroepen.
In deze unieke samenwerking wordt de expertise van het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis gekoppeld aan die van ROC Midden Nederland. De nieuwe opleiding zal aansluiting vinden bij de inservice-opleidingen Operatieassistent, Anesthesiemedewerker, Radiologisch Laborant en Radiotherapeutisch Laborant en een nieuwe HBO- opleiding Medisch Hulpverlener (samen met de Hogeschool Utrecht). Hierdoor ontstaat al tijdens de opleiding mogelijkheid tot doorgroei.

Plaats een reactie