Máxima Medisch Centrum is een baby friendly hospital

0
695

Máxima Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven) is ook de komende drie jaar weer WHO/Unicef gecertificeerd op het gebied van borstvoeding. De kraamafdeling, verloskamers, neonatologie en kinderafdeling voldoen allemaal aan de hoge internationale eisen die aan borstvoedingszorg worden gesteld. Het Máxima mag zich met trots een baby friendly hospital noemen.

In december 2008 kreeg het Máxima het borstvoedingscertificaat toegekend. Elke drie jaar vindt een herbeoordeling plaats. Deze vond in december plaats met een zeer positief resultaat dankzij inspanning van de HBO-gediplomeerde lactatiekundigen, kinderartsen, gynaecologen en verpleegkundigen.

Twee assessors van de stichting Zorg voor Borstvoeding zijn twee dagen op bezoek geweest. Zij verzamelden gegevens over borstvoeding en spraken steekproefsgewijs met medewerkers en moeders. De geïnterviewde moeders gaven aan zeer tevreden te zijn over de geboden hulp bij het geven van borstvoeding. Een paar reacties: ‘Ik was van plan om kunstvoeding te geven, maar de borstvoeding verloopt tot nu toe zo fijn…’ en ‘De uitleg over borstvoeding is goed en de ondersteuning perfect’.

Belangrijk aspect van het certificaat is het huid-op-huidcontact direct na de bevalling. Dit brengt de borstvoeding op gang. Sinds afgelopen jaar worden ook moeders die een keizersnede hebben ondergaan, niet meer gescheiden van hun baby. Na de keizersnede wordt het kindje (nadat het is nagekeken door de kinderarts) direct op de borst van de moeder gelegd.

De wereld gezondheidsorganisatie en Unicef voeren al een aantal jaren campagne om borstvoeding geven wereldwijd te stimuleren. ‘Borstvoedingsvriendelijke zorginstellingen’ die aan hun 10 vuistregels voor borstvoeding geven voldoen, krijgen een mondiaal erkend certificaat.