Matige drinkers leven langer dan niet drinkers en zware drinkers

  0
  641

  Matige drinkers hebben een lager risico op voortijdig overlijden dan niet drinkers en zware drinkers. Ook wanneer rekening wordt gehouden met andere factoren, zoals lichaamsgewicht, lichamelijke activiteit, rookgedrag, sociaal netwerk, opleidingsniveau, inkomen etc. is er nog steeds sprake van een halvering van het risico op voortijdig overlijden. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie die binnenkort wordt gepubliceerd in het tijdschrift ‘Alcoholism: Clinical and Experimental Research’.

  Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat matige drinkers een kleiner risico hebben op voortijdig overlijden dan mensen die niet drinken en zware drinkers. Deze resultaten worden vaak terzijde geschoven door beweringen dat deze onderzoeksresultaten zijn vertekend doordat de onderzoeksgroepen niet alleen qua drinkgedrag van elkaar verschillen, maar ook op andere aspecten, zoals sociaal economische status, eetgedrag, lichaamsgewicht e.d.

  In dit nieuwe Amerikaanse onderzoek ging men na in hoeverre de gevonden ‘U-vormige relatie’ tussen alcoholconsumptie en overlijdensrisico in stand blijft wanneer er wordt gecorrigeerd voor een groot aantal traditionele en niet-traditionele verstorende factoren zoals geslacht, sociaal economische status, huwelijkse staat, drinkproblemen in het verleden, gezondheidsproblemen, overgewicht, rookgedrag, lichamelijke activiteit, symptomen van depressiviteit, manier waarop met tegenslagen wordt omgegaan, aantal vrienden en de kwaliteit van de vriendschappen. De studie is gebaseerd op 1824 Amerikaanse mannen en vrouwen tussen 55 en 65 jaar die gedurende 20 jaar werden gevolg

  Zoals verwacht waren alle bovengenoemde factoren van invloed op het overlijdensrisico. De resultaten van deze uitgebreide analyse wijzen echter uit dat na correctie voor al deze factoren de niet drinkers nog steeds een 51% groter risico hadden op voortijdig overlijden dan matige drinkers die per dag 1 tot 3 glazen alcoholhoudende drank consumeren. Zware drinkers bleken een 45% groter risico op voortijdig overlijden te hebben dan matige drinkers.

  Het gunstige effect van matige alcholconsumptie op het overlijdensrisico is voor het overgrote deel toe te schrijven aan het gunstige effect van alcohol op het risico op hart- en vaatziekten. Ook het onderliggende mechanisme is bekend: alcohol verhoogt o.a. het gunstige HDL-cholesterolgehalte in het bloed.

  De onderzoekers konden helaas niet nagaan wat het effect van eventuele veranderingen in het drinkgedrag gedurende de looptijd van het onderzoek was, of het effect van piekgebruik, omdat deze gegevens niet beschikbaar waren.

  Bron: Holahan CJ, Schutte KK, Brennan PL, Holahan CK, Moos BS, Moos RH. Late-Life Alcohol Consumption and 20-Year Mortality. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2010;34:in press, November 2010