Matige alcoholconsumptie verlaagt kans op diabetes type 2

Volwassen die 1 à 2 glazen alcohol per dag drinken hebben 40% minder kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 dan geheelonthouders, ook wanneer die zich al houden aan meerdere leefgewoonten die het risico op diabetes verkleinen. Dit blijkt uit langdurig onderzoek onder 35.000 volwassenen, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Julius Centrum (UMCU). TNO en Wageningen Universiteit deden de analyse in samenwerking met RIVM en UMCU.

Leefstijl
Diabetes type 2, ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd, kan veelal voorkomen worden door een gezonde leefstijl. Vier onderdelen van zo’n gezonde leefstijl zijn: het voorkomen van overgewicht, voldoende lichaamsbeweging, niet roken en een uitgebalanceerd voedingspatroon. Eerdere studies lieten ook een verband zien tussen matige alcoholconsumptie en een lager risico op diabetes type 2. Of mensen die zich al hielden aan meerdere gezonde leefgewoonten nog steeds baat hadden bij matige alcoholconsumptie, was tot nu toe nog nooit onderzocht.

Alcohol met mate: lager risico
Het huidige onderzoek heeft zich vooral gericht op het verband tussen alcoholconsumptie en het risico op diabetes in de context van een gezonde leefstijl. Naast de vier eerder genoemde risicoverlagende leefgewoonten hebben de onderzoekers het effect van matige alcoholconsumptie geanalyseerd. Matige alcoholconsumptie is gedefinieerd als maximaal één drankje voor vrouwen en twee drankjes voor mannen per dag. Personen die met mate alcohol nuttigden én voldeden aan minstens drie van de beschermende leefstijlfactoren, bleken 40 procent minder kans te hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2 dan geheelonthouders. In de studie zijn ruim 35.000 Nederlandse volwassenen met een leeftijd tussen de 20 en 70 jaar gedurende tien jaar gevolgd.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat matige alcoholconsumptie deel kan uit maken van een gezonde leefstijl om het risico op diabetes type 2 te verkleinen, in aanvulling op meerdere, gezonde leefgewoonten. De bevindingen worden gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.

Overmatig drankgebruik en piekgebruik worden ten stelligste ontraden, net als alcoholconsumptie door kinderen en jongeren. Matige alcoholconsumptie kan niet gezien worden als vervanging van gezonde leefgewoonten.

Bron: Joosten MM ea. Combined effects of alcohol consumption and lifestyle behaviors on risk of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2010; 91(6) 1777-1783

Plaats een reactie